BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olszewska Anna M. (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zarządzanie jakością produkcji przy wykorzystaniu kart kontrolnych nowej generacji
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, 2013, s. 387-399, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Jakość produkcji, Zarządzanie produkcją, Karty kontrolne
Enterprise management, Enterprise development, Production quality, Production management, Control charts
Abstrakt
Jakość jest zagadnieniem złożonym i różnie może być rozumiana. Definiując ją można wskazać zarówno płaszczyznę filozoficzną, jak też techniczno-ekonomiczną pojęcia, gdyż jakość towarzyszy człowiekowi zawsze i wszędzie. Już od pradawnych czasów człowiek stosował tzw. samokontrolę będącą pierwszą metodą sprawdzenia poziomu jakości. W starożytności zaczął świadomie o nią zabiegać, czego przykładem może być słynny już kodeks Hammurabiego. Wraz z rozwojem cywilizacji wykształcił się układ: mistrz - czeladnik - uczeń, który pozwalał kreować jakość poprzez hierarchiczność pracy. Przełożony uczył adeptów rzemiosła, jak również przekazywał wiedzę umożliwiającą osiąganie wysokiej jakości oraz jej kontrolowanie. Rozwój metod produkcji, a zwłaszcza produkcji masowej sprawił, że pojawiła się potrzeba wykorzystania nie tylko klasycznych technik, ale wprowadzenia dotychczas niestosowanych. Klient z konkretnej osoby, na zlecenie której wykonywany był produkt czy usługa, stał się osobą anonimową. Jednak mimo zmiany jego stanu, nadal to on był ostatecznym weryfikatorem i kontrolerem jakości. Przedsiębiorstwa chcąc utrzymać klienta wciąż muszą monitorować jego potrzeby i to zarówno te określone przez niego obecnie, jak i mogące wystąpić w przyszłości. Brak takiego monitoringu prowadzić może do utraty klienta, a w konsekwencji nawet do upadku firmy. Zatem to klient jest głównym źródłem wiedzy o oczekiwanym poziomie wyrobu czy usługi, a tym samym kreatorem oczekiwanego poziomu jakości. Przedsiębiorca może jedynie dążyć do zaspokojenia tej potrzeby, a ten, któremu się to udaje najpełniej osiąga wymierne korzyści finansowe. Kontynuując rozważania nad pojęciem jakości należy wskazać, że oznacza ona spełnienie określonych przez klienta wymagań, przy jednoczesnym poniesieniu jak najniższych kosztów, gdyż tylko dzięki uzyskiwaniu korzyści finansowych przedsiębiorstwa mogą funkcjonować. Aby osiągnąć określony, akceptowany przez zmieniającego się klienta, poziom jakości, firmy starają się wdrażać zasady gwarantujące wysoką jakość. Jednak w dobie dynamicznego rozwoju zarówno nauki, jak i całego społeczeństwa z jego oczekiwaniami i pragnieniami, również spojrzenie na tę dziedzinę się zmienia. Mimo szybko postępującego dezaktualizowania się różnych idei, nadal istnieje kilka uniwersalnych zasad, które mimo różnych modyfikacji są stosowane. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
  2. Chen H., Cheng Y.: Non-normality Effects on the Economic-statistical Design of X Charts with Welibull In-control Time. "European Journal of Operational Research" 2007, No. 176.
  3. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  4. Kończak G.: Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
  5. Montgomery D.C.: Introduction to Statistical Quality Control. John Wiley & Sons, New York 2005.
  6. Pająk E.: Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  7. Salaciński T.: SPC - statystyczne sterowanie procesami produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
  8. Takemoto Y., Watakabe K., Arizono I.: A Study of Cumulative Sum Control Charts. "International Journal Production Research" 2003, No. 41.
  9. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu