BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dworak Tadeusz Zbigniew (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Lwów and Łódź Comparison of History and Environmental Conditions
Lwów i Łódź. Porównanie historii i warunków środowiskowych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/3, s. 29-34, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Aglomeracje miejskie, Gospodarka wodno-ściekowa, Gospodarowanie zasobami wody
Urban agglomerations, Water and wastewater management, Water resources development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Lwów, Łódź
Lviv, Lodz
Abstrakt
Publikacja zawiera porównanie uwarunkowań historycznych oraz środowiskowych dwóch dużych aglomeracji miejskich - Lwowa i Łodzi - położonych niekorzystnie, w sensie geograficznym, na działach głównych dużych rzek: Wisły i Dniestru (Lwów) oraz Wisły i Odry (Łódź). Stwarza to określone problemy środowiskowe, głównie w związku z trudnościami w zaopatrzeniu tych aglomeracji w wodę pitną i przemysłową. W przypadku Łodzi pogorszenie warunków środowiskowych nastąpiło dodatkowo na skutek nadmiernego rozwoju przemysłu w XIX i XX w., co m.in. potwierdzają wielospektralne obrazy satelitarne.(abstrakt oryginalny)

This paper contains a comparison of historical and environmental conditions of two large city centres - Lwów (Lvov) and Łódź (Lodz), which are located in unfavourable zones in the geographical sense, on catchments of main big rivers: Vistula and Dniester (Lwow) and Vistula and Oder (Lodz). This causes determined environmental problems, mainly because of some difficulties of water supply (drinking and industrial). In the case of Lódź the worthing of environmental conditions became additionally because of intensified industrial development during the XIX and XX centuries and it is also proved by multi-spectral satellite images.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzoza Cz.: Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej, t. 9, Wielka historia Polski. FOGRA, Kraków 2001.
  2. Buszko J.: Od niewoli do niepodległości (1864-1918), T. 8, Wielka historia Polski. FOGRA, Kraków, 2000.
  3. Dworak T.Z., Hejmanowska B., Pyka K.: Problemy teledetekcyjnego monitoringu środowiska, T. I. UWND AGH, Kraków 2007.
  4. Kozłowski M.: Między Sanem a Zbruczem. Wyd. Znak, Kraków 1990.
  5. Piskozub A.: Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich. Ossolineum, Gdańsk, 1981.
  6. Wyrozumski J.: Dzieje Polski Piastowskiej (VIII w. - 1370), T. 2, Wielka historia Polski. FOGRA, Kraków 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu