BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Eckes Teresa (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Gołda Tadeusz (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Total Nitrogen Content as the Abundance Indicator for Autogenous Soils Discussion Article
Zawartość azotu ogólnego jako wskaźnik zasobności gleb autogenicznych
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/3, s. 47-57, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gleboznawstwo, Jakość gruntów rolnych, Badania porównawcze
Soil science, Quality of agricultural land, Comparative examination
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zaproponowano wykorzystanie zawartości azotu ogólnego jako jednego ze wskaźników określających zasobność materii organicznej w glebach autogenicznych. Podane klasy zasobności, obliczone wg jednolitej metodyki, pozwalają na uszeregowanie gleb na podstawie wartości mierzalnych, łatwych do zweryfikowania. Obliczona zasobność gleb może stanowić jeden z najważniejszych wskaźników przy próbie budowania "nowej klasyfikacji", w której przyporządkowanie ocenianej gleby do odpowiedniej klasy dokonane będzie wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych z oznaczeń laboratoryjnych. Utworzona w ten sposób baza danych ułatwi sporządzanie numerycznych map glebowych i włączenie ich w geodezyjny system informacji o terenie (GIS).(abstrakt oryginalny)

It is proposed in the paper to use total nitrogen content as one of the indicators determining organic mater abundance in autogenous soils. Specified abundance classes, calculated using a uniform methodology, allow to classify soils on the basis of measurable values, which are easy to verify. The computed nitrogen abundance may constitute one of the most important indicators when attempting to develop a "new classification", in which soil subject to valuation will be classified only on the grounds of results obtained during laboratory determinations. The database created in this way will facilitate preparation of numerical soil maps and will make it possible to incorporate them into the geodesic land information system (GIS).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z.: Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  2. Eckes T., Gołda T.: Podstawowe różnice pomiędzy treścią istniejących dokumentacji glebowych a stanem faktycznym. Geomatics and Environmental Engineering (AGH quarterly), vol. 6, no. 2, 2007.
  3. Gruszczyński S., Trafas M.: Klasyfikacja obiektów bezglebowych dla celów rekultywacji. Inżynieria Środowiska (AGH quarterly), t. 6, z. 2, 2001.
  4. Komentarz do tabeli klas gruntów w zakresie bonitacji gleb gruntów ornych terenów równinnych, wyżynnych i nizinnych wraz z regionalnymi instrukcjami dotyczącymi bonitacji gleb ornych terenów górzystych i komentarzami dotyczącymi bonitacji gleb użytków zielonych i gleb pod lasami dla użytku klasyfikatorów gleb i pracowników kartografii gleb. IUNG, Ministerstwo Rolnictwa 1963.
  5. Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z.: Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1991.
  6. PN-ISO 11261: Jakość gleby. Oznaczanie azotu ogólnego. Zmodyfikowana metoda Kjeldahla.
  7. Poziomy diagnostyczne gleb mineralnych. [on-line:] http://www.biol.uni.wroc.pl/instbot/stankiew/diag.htm
  8. Siuta J.: Gleba. Diagnozowanie stanu i zagrożenia. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu