BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochmańska Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Planowanie ścieżki kariery zawodowej pracowników elementem etycznego zarządzania zasobami ludzkimi
Planning Professional Career Path of Employees as an Element of Ethical Human Resources Management
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2015, z. 60, nr 1200, s. 81-92, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kariera zawodowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozwój kariery zawodowej, Organizacja, Kadry, Zarządzanie karierą
Professional career, Human Resources Management (HRM), Career development, Organisation, Department of human resources, Career management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Możliwość planowania ścieżki kariery zawodowej jest niezwykle ważnym elementem motywującym dla zatrudnionej kadry. Świadomość, iż dzięki swojej solidnej pracy i zaangażowaniu w powierzone obowiązki można uzyskać wymierną nagrodę w postaci awansu, wpływa mobilizująco na pracowników, a także jest elementem, który utożsamia ich z organizacją. Musi być jednak spełniony jeden zasadniczy warunek w tej kwestii: a mianowicie polityka awansowania powinna opierać się na jasnych, sprawiedliwych zasadach, które zaakceptują wszyscy pracownicy. Głównym celem artykułu jest zatem uwypuklenie korelacji pomiędzy planowaniem ścieżki kariery zawodowej pracowników a etycznym, opartym na zasadzie równych szans zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ponadto, oprócz zdefiniowania pojęcia kluczowego dla niniejszego opracowania zostaną przedstawione między innymi sposoby planowania ścieżki kariery zawodowej w organizacji, czy też narzędzia, które pozwalają skutecznie nią zarządzać.(abstrakt oryginalny)

The possibility of planning a career path constitutes a key element when it comes to motivating staff. Being aware of the fact that thanks to their conscientiousness and involvement employees may obtain a measurable reward in the form of promotion stimulates the staff and makes them identify with the organization. However, one substantial condition must be fulfilled: it is necessary that the company's promotion policy is based on clear, fair rules, which must be accepted by all the employees. Thus, the main goal of the article is to emphasize the correlation between planning professional career path of staff and ethical human resources management based on the principal of equal treatment. Moreover, apart from defining the key notions of the study, the ways of planning career paths within an organization will be elaborated on, along with the tools which facilitate efficient management of the whole process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 2. Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A.: Człowiek w firmie bez obaw i z ochotą, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 3. Gajdzik B., Ocieczek W.: Teoria i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015.
 4. Król H., Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Lachiewicz S.: Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 6. Lipka A., Król M., Winnicka-Wejs A.: Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Granice HR-owego kreacjonizmu, Wydawnictwo Difin Warszawa 2011.
 7. Makowski K. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary. Część I, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 8. Mcleod A.: Mistrz coachingu. Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 9. Moczydłowska J.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Podręcznik Akademicki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 10. Modrzewski J.: Próba typologii socjalizacji z perspektywy poznawczej pedagogiki społecznej, [w:] Socjalizacja a wartości (aktualne konteksty), pod red. T. Frąckowiaka i J. Modrzewskiego, Wydawnictwo Erubitus, Poznań 1995.
 11. Nosal Cz.S.: Psychologia decyzji kadrowych. Strategie, kryteria, procedury, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 12. Pyrek A., Szmidt H..: Coaching jako profesja, [w:] Smółka P. ( red.). Coaching: Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.
 13. Robbins S.: Zachowania w organizacji, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 1997.
 14. Szaban J.M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 15. Szaban J.M.: Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam i Marszałek, Toruń 2012.
 16. Tillmann J.: Teorie socjalizacji: Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 17. Turner J.H.: Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu