BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Penc-Pietrzak Ilona (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Partycypacja pracowników w budowie strategii "od dołu" organizacji
Participation of Employees in the "Bottom-up" Model of Strategy Formulation
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2015, z. 60, nr 1200, s. 121-138, wykr., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Organizacja, Przedsiębiorstwo, Strategia rozwoju, Cele strategiczne, System motywacyjny przedsiębiorstwa
Personnel participation in management, Organisation, Enterprises, Development strategy, Strategic goals, Company's motivational system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje dwa modele budowy strategii w przedsiębiorstwie: odgórny i oddolny. Pierwszy model zapewnia menedżerom wyższy poziom kontroli nad procesem formułowania i implementacji strategii. Cele są ustalane przez naczelne kierownictwo i kaskadowane w dół organizacji na niższe szczeble zarządzania. Drugi model jest związany z zarządzaniem przez cele. Pozwala on w większym stopniu wykorzystać kreatywność pracowników, chociaż pojawiają się tu pewne problemy, związane między innymi z niezgodnością celów dla różnych pracowników i jednostek organizacyjnych. W oddolnym sposobie budowy strategii partycypacja pracowników w ustalaniu celów prowadzi do ich większego zaangażowania w proces wdrożenia strategii. Dobre rezultaty może zatem dać połączenie odgórnego i oddolnego modelu formułowania strategii.(abstrakt oryginalny)

The article presents "top-down" and "bottom-up" models of strategy formulation in an organization. The first model gives the management the higher control of strategy formulation and implementation. The objectives are formulated by top management and sent down to the lower levels. The second model is connected with the management by objectives. There are several problems in this model like for example an incompatibility of objectives of different employees and organizational units. However the participation of employees in a formulation of their objectives leads to higher involvement in a strategy implementation. So it is useful to connect both models.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony R.N., Govindarajan V.: Management Control Systems, McGraw-Hill, Boston 2001.
 2. Dess G.G., Lumpkin G.T., Eisner A.B.: Strategic Management, McGraw-Hill Irwin, Boston 2007.
 3. Dess G.G., Miller A.: Strategic Management, McGraw-Hill, New York 1993.
 4. Doyle P., Stern Ph.: Marketing Management and Strategy, Prentice Hall, Harlow 2006.
 5. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 6. Michalak J.: Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008.
 7. Mintzberg H., Lampel J., Quinn J.B., Ghoshal S.: The Strategy Process, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2003.
 8. Obłój K.: Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 9. Penc-Pietrzak I.: Stosowanie metod analizy strategicznej w planowaniu strategicznym przez duże polskie przedsiębiorstwa przemysłowe, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1126, Politechnika Łódzka, Łódź 2012.
 10. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1998.
 11. Sadler Ph.: Strategic Management, Kogan Page, London 2003.
 12. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 13. Webber R.A.: Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
 14. Weiss U.: Co przeszkadza przekazywaniu podwładnym większej odpowiedzialności, Zarządzanie na Świecie 2/2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu