BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietras Agnieszka (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Coaching menedżerski źródłem przewagi konkurencyjnej
Managerial Coaching as Source of Competetive Advantage
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2015, z. 60, nr 1200, s. 139-154, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Poczucie własnej skuteczności, Coaching, Przewaga konkurencyjna, Pracownicy w organizacji, Rozwój zawodowy pracownika, Wydajność pracy, Metody badawcze, Wyniki badań
Self-efficacy, Coaching, Competitive advantage, Employees in the organization, Professional development of employees, Labour efficiency, Research methods, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Coaching to wyjątkowa metoda rozwoju osobistego. Ostatnio coraz częściej stosowana w organizacjach i coraz bardziej doceniana ze względu na swoją skuteczność i trwałość zmian jakie są wprowadzane za jej pomocą. Obecnie, kiedy środowisko biznesowe to środowisko szybkich zmian i ekstremalnej konkurencji istotna jest identyfikacja zmiennych, które mogą pomóc firmom stawić czoła i przezwyciężyć te wyzwania. Badania wykazują, że samoocena własnej skuteczności nie tylko może wpływać na osiągnięcia, ale może również wpływać na podejmowanie inicjatywy, wytrwałość i podejmowanie działań celowych. W artykule pokazano rolę coachingu kierowniczego jako skutecznej metody budowania własnej skuteczności i wydajności. Na próbie 10 przedsiębiorców stwierdzono, że coaching menedżerski może zwiększyć poczucie własnej skuteczności, co z kolei w pełni przekłada się na wydajność. Uogólniając, coaching menedżerski sprawdza się jako metoda inicjująca proces trwałych zmian w podejmowaniu skuteczniejszych zachowań i działań w obliczu wyzwań i trudnych sytuacji, a co za tym idzie wykorzystanie coachingu menedżerskiego przez organizację wspierając pracowników, zwiększa ogólną elastyczność organizacji, a tym samym można uznać to za czynnik wpływający na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)

Coaching is a unique method of personal development. Last increasingly used in organizations and more and more appreciated because of their efficiency and durability of the changes that are introduced by its means. Now that the business environment is an environment of rapid change and extreme competition - it is important to identify variables that can help companies to face and overcome these challenges. Studies show that self-esteem is not only self-efficacy may affect the achievement, but it can also affect to take the initiative, perseverance and taking targeted actions. The article shows the role of executive coaching as an effective method to build self-efficacy and performance. On a sample of 10 companies, it found that managerial coaching can increase self-efficacy, which in turn fully translates into efficiency. Generalizing managerial coaching works as a method of initiating the process of making lasting changes in behavior and effective action when faced with challenges and difficult situations, and hence the use of managerial coaching staff supporting organization, increases the overall flexibility of the organization, and thus may be considered a factor influencing the building of sustainable competitive advantage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buzzan T.: Head Strong, Thorsons, Londyn 2001.
 2. Clutterbuck D.: Coaching zespołowy, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009.
 3. Detterman D.K., Sternberg R.J.: Transfer on Trial: Intelligence, cognition and instruction, Ablex, Norwood, New Jersey 1993.
 4. Gallwey W.T.: The Inner Game of Tennis, Pan, London 1986; wyd. pol.: Tenis - wewnętrzna gra, Wydawnictwo ParFraza, Pszczyna 2007.
 5. Hargrove R.: Mistrzowski coaching, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 6. Jarvis J., Land D., Fillery-Travis A.: The Case for Coaching, CIPD, Londyn 2006.
 7. Marciniak Ł.T.: Pojęcie i odmiany coachingu, [w:] Sidor-Rządkowska M. (red.), Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2009.
 8. Neale S., Spencer-Arnell L., Wilson L.: Coaching inteligencji emocjonalnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 9. Parsloe E.: The Manager as Coach and Mentor, CIPD Publishing 1999.
 10. Palmer B.: Maximizing value from executive coaching, "Strategie HR Review" 2003.
 11. Rzycka O.: Coaching z wielu perspektyw, [w:] P. Smółka (red.), Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, Wyd. Helion, Gliwice 2009.
 12. Sidor-Rządkowska M. (red.): Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2009.
 13. Smółka P. (red.): Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, Wyd. Helion, Gliwice 2009.
 14. Starr J.: Coaching: procesy, zasady, umiejętności, PWE, Warszawa 2005.
 15. Wilson C., Coaching biznesowy. Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR, Wyd. MT Biznes, 2007.
 16. Whitmore J.: Coaching for Performance: A Practical Guide to Growing Your Own Skills, wyd. II, Nicholas Brealey Publishing, London 1996.
 17. Frisch M.: Extending the reach of executive coaching: the internal coach, "Human Resource Planning", 2005, nr 28(1).
 18. Kaźmierczak A., Sowińska-Bonder K.: HR Trends in Poland: Current State and Development Plans of the HR Function in Poland, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2007, nr l.
 19. Lee G., Pick L.: How to buy coaching? "People Management", 2004, nr 10(5).
 20. Pocztowski A., Urbaniak B.: Trends in Human Resource Management - Poland, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2007, nr 6.
 21. Porębska J.: Coaching. Tylko moda czy szansa na rozwój? "Gazeta Prawna", 7 stycznia 2005, nr 5.
 22. KeFAnn: Głębia coachingu, [na:] www.KefAnn.pl
 23. Kunasz M.: Przegląd metod szkoleniowych "on the job", [na:] www.lama.edu.pl
 24. Rzycka O.: Refleksje coacha: co to jest coaching?, Pro-Optima Sp. z o.o. 2008, [na:] www.egospodarka.pl
 25. Szczygieł M.: Coaching jako narządzie rozwoju kompetencji przywódczych menedżera, Training Factory 2008, [na:] www.nf.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu