BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz-Mróz Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Kontrola versus zaufanie. Nadzór nad pracownikami w erze koncepcji empowerment
Control Versus Trust. Control of Employees in the Age of Empowerment Concept
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2015, z. 60, nr 1200, s. 169-184, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Proces zarządzania, Kontrola, Kultura organizacyjna, Kontrola pracowników, Organizacja, Wyniki badań
Trust, Management process, Control, Organisational culture, Employee control, Organisation, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono istotę, znaczenie i zależność pomiędzy zaufaniem a kontrolą. Dodatkowym czynnikiem poddanym analizie była koncepcja empowerment. Badania wykazały, że funkcjonowanie organizacji w czasach burzliwych wiąże się z koniecznością tworzenia warunków do wykorzystywania koncepcji empowerment, która ułatwia firmie radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi. Wymaga to jednak zmniejszenia kontroli oraz przeprofilowania roli i zachowań menedżerów. Kluczowym działaniem dla ponad jednej trzeciej badanych firm powinno stać się odbudowywanie zaufania pracowników do kierownictwa. W tym celu konieczne jest wypracowanie systemów efektywnej komunikacji ze szczególnym miejscem dla sprzężeń zwrotnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the essence, significance and relationship between trust and control. Empowerment was the additional factor which was analyzed. The research have shown that the functioning of the organization in the turbulent times requires the creation of conditions for the use of the empowerment concept which helps the company deal with crisis situations. However, it requires the decrease of control as well as redefining the role and behaviors of managers. The key activity for more than one-third of the surveyed companies should be rebuilding the employees' trust towards management. For this purpose it is necessary to develop effective communication systems with a special place for feedbacks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budgol M.: Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 2. Clark K.F.. Takahiro F.: Product development performance, Averred Business School Press, Boston M.A., 1991.
 3. Eisemberger R., Fasolo P.M., LaMaestro D.: Perceived Organizational Support, Discretionary Treatment, and Job satisfaction, Journal of Applied Psychology nr 853, 1990.
 4. Filek J.: O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej, Prakseologia nr 143, 2003.
 5. Fukyama F.: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 6. Grensham L.: Employee empowerment, cyt. [za:] M. Budgol, Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UJ Kraków, 2006
 7. Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 8. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 9. http://www.hrk.pl/pl/home/moja_kariera/prawo_pracy/Prawo_pracownika_do_pry watności_a_monitoring_w_miejscu_pracy (dostęp 12.05.2015).
 10. Kim W.C., Mauborgne R.: Fair Process: Managing in the Knowledge Economy, Harvard Business Review, January 2003.
 11. Kuc B.: Kontrola menedżerska: Przełamywanie barier, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2001.
 12. Maister D.H., GreenCh., Galford R.: The trusted advisor, Free Press, New York 2001.
 13. Nauman S., Khan A.M.: Patterns of empowerment and leadership style in project environment, International Journal of Project Management nr 28, 2009.
 14. Paliszkiewicz J.: Zaufanie w zarzadzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 15. Patterson R.: Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku, Pricewaterhouse Coopers, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2008.
 16. Putnam R.: Tuning in, tuning out: The strange disappearance of social capital in America, Political Science and Politics, nr 28, 1998.
 17. Robbins S.: Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
 18. Rogowski W.: Czyli czego się nie robi dla pozyskania zaufania inwestorów, "Przegląd Corporate Governance", nr 2, 2007.
 19. Sako M.: Does trust improve business performance? [w:] Lane C., Backman R. (ed.), Trust within and between organizations: Conceptual issues and empirical application, Oxford University Press 1998.
 20. Sprenger R.K.: Zaufanie#1, MT Biznes, Warszawa 2009.
 21. Sroka R.: Whistleblowing, czyli zapobieganie zagrożeniom, Harvard Business Review, wrzesień 2013.
 22. Szykuła S.: Zaufanie i dyskrecja w pracy, [w:] Personel i zarządzanie nr 5, 2015.
 23. Tzafrir S.S., Gur A.B.: HRM Practices and Perceived Service Quality, Research and Practice in Human Resource Management, nr 15, 2007.
 24. Williamson O.E.: The Economic Institution of Capitalisms, Free Press, New York, 1985.
 25. www.jak-szpieguja-cie-w pracy/7lke2 (dostęp 24.05.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu