BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barbacki Antoni P. (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Evaluation of Possibilities for the Utilization of Thermal Waters for Space Heating, Recreation and Balneology in the Busko-Zdrój Vicinity
Ocena możliwości wykorzystania wód termalnych w rejonie Buska-Zdroju w ciepłownictwie, rekreacji i balneologii
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/4, s. 13-24, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wody gruntowe, Energia wody, Energia geotermalna, Zasoby wodne, Ciepłownictwo, Leczenie
Groundwater, Water energy, Geothermal energy, Water resources, Heating, Medical treatment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Busko-Zdrój
Busko-Zdrój
Abstrakt
W pracy przeprowadzono analizę warunków hydrogeotermalnych rejonu Buska-Zdroju, typując zbiorniki cenomański, jurajski i dewoński jako potencjalne do wykorzystania w celach energetycznych i leczniczych. Szczególnie korzystne warunki geotermalne związane są z piaskowcowym zbiornikiem cenomańskim i spągową częścią wapiennego zbiornika górnej jury. Znaczenie pozostałych zbiorników wód podziemnych: dewońskiego, karbońskiego i triasowego, na obecnym etapie rozpoznania należy uznać za drugorzędne. Ze względu na temperatury, wydajności i skład chemiczny wód, zbiornik cenomański jest szczególnie predestynowany do wykorzystania w rekreacji i balneologii. W strefie regionalnej dyslokacji, po stronie skrzydła zrzuconego, wody te osiągają temperaturę 20-25°C, stąd przy dużych wydajnościach wód i zastosowaniu technologii pomp ciepła ich wykorzystanie będzie ekonomicznie uzasadnione. W aspekcie balneologii istotną cechą tych wód jest znacząca zawartość w nich jodu i bromu. Na obecnym etapie rozpoznania warunków hydrogeotermalnych nie można natomiast stwierdzić, czy możliwe jest wykorzystanie np. wód dewońskich do celów ciepłowniczych. Znaczna poprawa stanu rozpoznania tych warunków nastąpiłaby w przypadku rekonstrukcji otworów istniejących w tej strefie.(abstrakt oryginalny)

Hydrogeothermal conditions in the Busko area within Cenomanian, Jurassic and Devonian aquifers are evaluated. Particularly favourable geothermal conditions in this area result from good hydrogeological parameters of the Cenomanian sandstone and limestone at the bottom of Jurassic deposits. Currently, other aquifers in this area: Devonian, Carboniferous and Triassic are regarded as being of secondary importance for geothermal purposes. With regard to temperatures and water yield, the Cenomanian aquifer is especially designated for balneology and recreation. The downthrow side of dominant fault should guarantee temperatures of about 20-25°C, still, the large yield and application of the heat pump technology may render its use economically feasible. The curative valor of this aquifer is of crucial importance (content of iodine and bromine). The hydrogeothermal conditions of this region, at the current stage of recognition, do not allow confirmation of its usability for the heating purposes. Improvement of the current state of the conditions detection would have occurred provided the holes in this zone were reconstructed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barbacki A.P.: The aquifers of geothermal waters of the Miechów Trough and central part of the Carpathian Foredeep. Studia, Rozprawy, Monografie no. 135, Polish Academy of Sciences - Mineral and Energy Economy Research Institute, Krakow, 2004.
 2. Barbacki A.P., Uliasz-Misiak B.: Geothermal Energy of the Mesozoic Basin in the Carpathian Foredeep. Applied Energy, vol. 74, no. 1-2, 2003, pp. 65-73.
 3. Barbacki A.P., Bujakowski W., Pająk L.: Atlas of Geothermal Water Reservoirs in Malopolska. Polish Academy of Sciences - Mineral and Energy Economy Research Institute, Krakow 2004.
 4. Barbacki A.P.: Possibilities of geothermal water utilization in the Busko area. Proceedings of III Conference of Science and Technology in Geology, Suchedniów 2007.
 5. Barbier E.: Geothermal energy and current status: an overview. Renewable, Sustainable Energy Review, Pisa, Pergamon 2002, pp. 3-65.
 6. Bujakowski W., Barbacki A.P.: Potential for geothermal development in Southern Poland. Geothermics vol. 33, no. 3, 2004, pp. 383-395.
 7. Bujakowski W.: Geothermal Energy - Polish Experiences. Proceeding of "CLEANSYS" Conference, Polish Academy of Sciences - Mineral and Energy Economy Research Institute, Krakow 2003, pp. 97-108.
 8. Górecki W.: Atlas of Geothermal Energy Resources in the Polish Lowland, Geosynoptics Society GEOS, University of Mining and Metallurgy, Krakow 1995.
 9. Górecki W.: Atlas of Geothermal Resources in the Polish Lowlands. Ministry of Environment in Poland and University of Mining and Metallurgy, Krakow 2006.
 10. Jawor E.: The structure of the deep substratum in the region east of Cracow. Acta Geologica Polonica, vol. XX, no. 4, 1970, pp. 709-762.
 11. Jurkiewicz H.: The structure of the Mesozoic basement in central part of Miechów Trough. Polish Geological Institute Bulletin, 283, 1975, pp. 5-100.
 12. Moryc W.: Triassic formation of foredeep in the Middle Carpathians. Annual of Polish Geological Society, 3, 1971, pp. 419-484.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu