BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bydłosz Jarosław (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
The Register of Prices and Values for Real Estates Database Modelling, Applying Computer Aided Software Engineering Tools
Modelowanie bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości za pomocą narzędzi wspomagających projektowanie oprogramowania
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/4, s. 25-33, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wartość nieruchomości, Ceny nieruchomości, Computer Aided Software Enginneering (CASE), Bazy danych
Real estate's value, Real estate prices, Computer Aided Software Enginneering (CASE), Databases
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publikacja dotyczy modelowania bazy danych rejestru cen i wartości nieruchomości za pomocą narzędzi CASE (komputerowe wspomaganie inżynierii oprogramowania). Pierwsza część pracy zawiera podstawy prawne funkcjonowania oraz wytyczne techniczne prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN). Głównym celem wykonanych prac badawczych było stworzenie bazy danych rejestru. Modelowanie bazy RCiWN podzielono na następujące etapy: modelowanie pojęciowe, budowa modelu logicznego oraz utworzenie modelu fizycznego. Model logiczny został wykonany na podstawie gotowego w zasadzie modelu pojęciowego, zawartego w Instrukcji technicznej G-5. W programie Microsoft Visio utworzono obiekty rejestru cen i wartości nieruchomości podane w instrukcji, łącznie z ich odpowiednimi atrybutami, oraz wykonano połączenia między nimi. Wykorzystana tu została notacja UML. Zamierzeniem autora było utworzenie bazy danych rejestru w programie ArcInfo, stąd wykorzystano szablon dostarczony przez firmę ESRI, narzędzie ESRI XMI Export oraz makro SemanticsChecker. Następnie wykonano eksport modelu rejestru cen i wartości nieruchomości do pliku w formacie XML, który jest poprawny semantycznie i zgodny z modelem UML dla ArcInfo. Końcowym efektem pracy jest baza rejestru cen i wartości nieruchomości w formacie MDB, która jest gotowa do zapełnienia danymi i ewentualnej dalszej obróbki w programie ArcGIS lub programach obsługujących bazy danych. Dodatkowym rezultatem prac jest plik w formacie XML, który można próbować wykorzystać w innych pracach związanych z ewidencją gruntów i budynków.(abstrakt oryginalny)

This paper concerns the register of prices and values (RCiWN) for real estates database modelling, applying CASE (Computer Aided Software Engineering) tools. The paper's first part contains legal basis and technical guidelines for register of prices and values (RCiWN) managing. The main purpose of researches that had been performed there was register of prices and values database creating. The register's modelling includes the following stages - conceptual modelling, logical model building and physical model creation. The process of conceptual modelling has already been done before, for the Technical instruction G-5 contains register's objects catalogue and their relation schema. The logical model has been built according to practically ready conceptual model that is included in instruction G-5. The register of prices and values objects, including corresponding attributes and links among them were created in Microsoft Visio. The UML notation was used. The author's intention was the register of prices and values database creating with ArcInfo software, so the template from ESRI, ESRI XMI Export tool and SemanticsChecker macro were used. The register of prices and values for real estates were then exported into XML format file, that is semantically correct and corresponds with ArcInfo UML model. The final result of this work is the register of prices and values for real estates database in mdb format, ready for filling with data and possible further processing with ArcGIS software and other programs managing databases. The additional result is XML file that might be used for other works concerning ground and building cadastre system.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bydłosz J., Parzych P.: The cadastral geodatabase modelling in Poland, applying Computer Aided Software Engineering tools. FIG Working Week 2008 "Integrating the Generations", Stockholm 2008.
 2. Chojka A., Iżykowska A., Zwirowicz A.: Próba budowy aplikacji narzędziowej GIS na podstawie modelu pojęciowego. Roczniki Geomatyki, t. V, z. 1, 2007.
 3. Connoly T., Begg C.: Systemy baz danych. Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania, tom 1. Wydawnictwo RM, Warszawa 2004.
 4. Dębińska E.: Modelowanie pojęciowe w języku UML dla potrzeb wyceny nieruchomości. Roczniki Geomatyki, t. IV, z. 2, 2006.
 5. Instrukcja techniczna G-5: Ewidencja gruntów i budynków. GUGiK, Warszawa 2003.
 6. Perencsik A., Idolyantes E., Booth B., Anrade J.: ArcGIS 9. Introduction to CASE Tools. ESRI Press, Redlands 2004.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz.U. Nr 38 z 2001 r. poz. 454.
 8. Stevens P.: UML. Inżynieria oprogramowania. Wyd. II. Helion, Gliwice 2007.
 9. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 115 z 1997 r. poz. 741, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. Nr 30, poz. 163, z późn. zm.
 11. Verlinden W., Bayers E.: Geomodeling and Implementation of a Geodatabase Using CASE-tools and ArcCatalog. ESRI Professional Papers, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu