BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbrowski Janusz (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Real Estate Market Analysis for Market Value Assessment
Analiza rynku nieruchomości na potrzeby szacowania wartości rynkowej
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/4, s. 35-46, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Wartość nieruchomości, Rynek nieruchomości, Analiza rynku, Ceny nieruchomości, Wartość rynkowa
Real estate's value, Real estate market, Market analysis, Real estate prices, Market value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje składowe funkcji ceny rynkowej nieruchomości. Wykazuje konieczność wnikliwego, wieloaspektowego badania rynku nieruchomości, tzn. cech lokalnych i globalnych. Wylicza przyczyny kryzysu na rynku nieruchomości i wskazuje algorytm, który pozwoli wyeliminować niektóre składowe tej funkcji. Autor wymienił po krótce przyczyny wzrostu cen nieruchomości w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.(abstrakt oryginalny)

The article describes the components of the market price function. It demonstrates the need for extensive research on the real estate market, i.e. on the local and global attributes. It lists the crisis factors on the real estate market and points out an algorithm that will allow eliminating some components of this function. The author has synthetically listed the reasons for real estate price increase in Poland over the last years.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabski W.: Koniunktura, kryzys i rozwój gospodarczy. Wyd. Wyszyński i S-ka, Warszawa 1928.
 2. Burns A.F., Mitchell W.C.: Measuring Business Cycles. Studies in Business Cycles no. 2, NBER, New York 1946.
 3. Haberler G.: Prosperität Und Depression. Eine theoretische Untersuchung der Koniunkturbewegungen. Tübingen-Zürich 1955.
 4. Wielka Encyklopedia Powszechna. PWN, Warszawa 1966, p. 967.
 5. Zarnowitz V., Boschan Ch.: Cyclical Indicators: An Evaluation and New Leading Index, Business Conditions Digest. U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Washington 1975.
 6. Kling J.L., Mccue T.E.: Office Building Investment and the Macro-Economy. Emirical Evidence. 1973-1985. Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, 3, 1987.
 7. Wheaton W.C.: The Cyclic Behavior of the National Office Market. Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, vol. 15, no. 4, 1987.
 8. Banerjee A.: A Simple model of herd behavior. Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 3. 1992.
 9. Jongejan P.: Cyclische Fluctuaties Bij Het Beleggen in Onroerend Goed. Vogon Journal, No 1, 1992.
 10. Kuciński K.: Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. Wyd. SGH, Warszawa 1994.
 11. Hübner A.F, Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z.: Koniunktura gospodarcza. PWE, Warszawa 1994.
 12. Grenadier S.R.: The Persistence of Real Estate Cycles. Journal of the American Real Estate and Urban Economics Association, vol. 10, no. 2, 1995.
 13. Michnowski L.: Jak żyć? Ekorozwój albo...? Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995, [on-line:] http://www.psl.org.pl/kte/jzspistr.htm.
 14. Kwaśnicki W.: Dynamika systemów jako metoda nauczania, Symulacja komputerowa w nauczaniu ekonomii. [in:] Radosiński E. (Ed.), Polskie Towarzystwo Symulogiczne, 1998.
 15. Pyhr S.A., Roulac S.E., Born W.L.: Real Estate Cycles and Their Strategic Implications for Inwestors and Portfolio Managers in the Global Economy. Journal of Real Estate Research, vol. 18, no. 1, 1999.
 16. Kopaliński W: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Świat Książki, Warszawa 2000, p. 468.
 17. Czaja J.: Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. Katedra Informacji o Terenie AGH, Kraków 2001.
 18. Pyka I. red.: Rynek pieniężny i kapitałowy. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2001.
 19. Bajerowski T. (Ed.): Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią. Wyd. UWM, Olsztyn 2003, pp. 73-80. Real Estate Market Analysis for Market Value Assessment 45
 20. Domański R.: Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne. PWN, Warszawa 2004, pp. 281-284.
 21. Malpezzi S., Wachter S.M.: The Role of Speculation in Real Estate Cycles. University of Wisconsin, University of Pennsylvania, May 27, 2004.
 22. Podgórski J.: Statystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 23. Jajuga K.: Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. GWP, Warszawa 2006.
 24. Czaja J., Parzych P.: Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości w aspekcie Międzynarodowych Standardów wyceny. Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, Kraków 2007.
 25. Gdakowicz A.: Badania koniunkturalne na rynku mieszkań w Szczecinie. Studia i Materiały TNN, vol. 16, No. 2, Olsztyn 2008.
 26. Żelazowski K.: Zjawisko baniek cenowych na rynkach nieruchomości. Studia i Materiały TNN, Olsztyn 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu