BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdanowicz Krzysztof (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Possibilities of Taking Measurement Photos with Camera from Board of Radio-Controlled Hang-Glider Model
Możliwości wykonywania zdjęć pomiarowych aparatem fotograficznym z pokładu bezzałogowej motolotni
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2008, nr 2/4, s. 69-73, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Fotografia lotnicza, Geodezja, Pomiary
Flight photos, Geodesy, Measurement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki fotogrametrycznego opracowania zdjęć niskopułapowych, pozyskanych za pomocą sterowanego drogą radiową modelu motolotni z zainstalowaną amatorską małoobrazkową kamerą fotograficzną. Analizę zdjęć przeprowadzono na fotogrametrycznej stacji cyfrowej Delta. Aby zdjęcia można było opracować fotogrametrycznie, na terenie objętym nalotem została założona geodezyjna osnowa sytuacyjno-wysokościowa, dzięki której model przestrzenny otrzymany ze zdjęć został zorientowany w przyjętym układzie geodezyjnym. Ostatecznie na podstawie raportu z orientacji bezwzględnej oraz pomiaru geodezyjnego wysunięto wnioski co do możliwości wykonywania zdjęć pomiarowych aparatem fotograficznym z pokładu bezzałogowej motolotni. (abstrakt oryginalny)

In this essay the results of low-altitude photogrammetric photos study are presented. The photos were gained by using a model of radio-controlled hang-glider with an amateur photo camera installed on it. The analysis of the photos was done on the photogrammetric digital station "Delta". On the area of aerial flight polygonal and leveling traverse was create to allow the photos being photogrammetrically worked out. Thanks to the traverse the spatial model received from photos was oriented in accepted coordinate system. Finally, on the basis on the report from absolute orientation and geodesy measurement conclusions were proposed. They are connected with taking measuring photos with photo camera installed on the board of unmanned hang-glider.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Zapaśnik B.: Przeszłość z lotu ptaka. Wiedza i Życie, nr 10, 1996.
  2. http://www.muzarp.poznan.pl/, 04.2007.
  3. Petrie G.: Ground-Based Aerial Photography. Geoinformatics, no. 6, 2006, pp. 16-23.
  4. Aber J.S., Aber S.W.: Unmanned Small-Format AerialPhotography from Kites for Acquiring Large Scale, High resolution, Multiview-Angle Imagery. 2002, [on-line:] http://www.isprs.org/, 04.2007.
  5. http://www.geoinformacja.pl/ 05.2007.
  6. Instrukcja techniczna G-4: Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. Warszawa 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu