BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wykorzystanie koncepcji SRI w wycenie rynkowej działań społecznie odpowiedzialnych polskich przedsiębiorstw
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, 2013, s. 527-541, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Enterprise management, Enterprise development, Corporation strategies, Corporate Social Responsibility (CSR)
Abstrakt
Obserwowane pod koniec XX wieku, zarówno w teoretycznych koncepcjach, jak i w praktyce zarządzania, zmiany przyniosły wiele istotnych przeobrażeń w zakresie formułowania celów przedsiębiorstwa, stylów i metod zarządzania oraz priorytetów prowadzenia biznesu. Szczególne przewartościowanie dotyczy założeń kształtowania długookresowej wartości przedsiębiorstwa, które kluczową rolę zaczęły przypisywać etycznemu i społecznemu wymiarowi jego działań. W konsekwencji, w literaturze przedmiotu coraz śmielej zaczęto wysuwać tezę o bezpośredniej zależności między podejmowanymi przez przedsiębiorstwo działaniami w zakresie tworzenia relacji społecznych i utrzymywania nadzoru korporacyjnego a zmniejszaniem się stopy ryzyka inwestycyjnego pozwalającego na osiąganie satysfakcjonujących zwrotów z inwestycji - często nawet wyższych niż w przypadku środków lokowanych w sposób tradycyjny. Takie zdefiniowanie priorytetów rozwoju przedsiębiorstwa postawiło jednocześnie wysokie wymagania przed zarządzającymi, którzy musieli zrozumieć, co determinuje wartość ich organizacji oraz jak zidentyfikować źródła tej wartości w celu przekształcenia w strategię gwarantującą korzyści dla obecnych i przyszłych inwestorów. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o efektywność działań społecznie odpowiedzialnych w kontekście generowania dodanej wartości rynkowej przedsiębiorstwa, jak również empiryczna weryfikacja korelacji między realizacją złożeń działań społecznie odpowiedzialnych a rynkową wyceną spółek oparta na analizie atrakcyjności inwestowania w polskie organizacje CSR. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babtiste N.R.: Tightening the Link Between Employee Wellbeing at Work and 46, No. 2.
 2. Bakan J.: Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą. Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa 2006.
 3. Bansal P.: Evolving Sustainability: A Longitudinal Study of Corporate Sustainable Development. "Strategic Management Journal" 2005, Vol. 26.
 4. Crook C.: The Good Company. "The Economist" 2000.
 5. Ekonomia społeczna a rozwój. Red. J. Hausner. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
 6. Frankental P.: Corporate Social Responsibility - a PR Invention? "Corporate Communications: An International Journal" 2001.
 7. Hillman A.J., Keim G.D.: Shareholder Value, Stakeholder Management, and Social Issues: what's the Bottom Line? "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 22.
 8. Kaźmierkiewicz P.: Odpowiedzialne inwestowanie w Polsce - co musi się zmienić po obu stronach inwestycji, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly.html (20.03,2011).
 9. Kwiatkowska I.: Zaangażowanie akcjonariuszy jako efektywna metoda wpływania na sektor korporacyjny, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/ artykuly.html?id=3094 (10.02.2011).
 10. Oosterhout H.: Much Ado About Nothing: A Conceptual Critique of CSR. Erasmus Research Institute of Management (ERIM), RSM Erasmus University Research Paper 2006.
 11. Orlitzky M., Benjamin J.D.: Corporate Social Performance and Firm Risk: A Metaanalytic Review. "Business and Society" 2001, Vol. 40, No. 4.
 12. Porter M.E., Kramer M.R.: The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. "Harvard Business Review" 2002, December.
 13. Słysz P.: Relacje inwestorskie na wagę... kursów akcji, https://www.lowcybiznesu.pl/ baza-wiedzy/baza-artykulow/ 108-relacjeinwestorskie.html
 14. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw. UNDP 2010. http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/ pliki-do-pobrania/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-(csr)-podrecznik-do-samo oceny-dla-przedsiebiorstw,4407.html (11.02.2011).
 15. Worach W.: Skuteczny + HR = CSR, 2010, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/L90445, 7729422,Skuteczny__HR__CSR.html (20.04.2010).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu