BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyż-Gwiazda Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Business process reengineering w zarządzaniu organizacją
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, 2013, s. 543-560, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Reorganizacja procesów biznesowych
Enterprise management, Enterprise development, Business Process Reengineering (BPR)
Abstrakt
BPR nie ogranicza się jedynie do starego procesu, jego utrwalania, lecz pobudza organizacje do pytania, czy proces w ogóle jest potrzebny i poszukuje się lepszego sposobu jego realizacji. BPR wymaga koncentracji na procesach, kwestionowania podstawowych założeń dotychczasowych procesów, a także konieczności integracji przeprojektowanych procesów ze strategią biznesową przyjętą przez organizację. Wiele organizacji wdrożyło projekty BPRu. W efekcie niektóre z nich osiągnęły sukces inne odnotowały porażkę. Działaniem prewencyjnym chroniącym organizację przed ewentualną porażką jest przeprowadzenie oceny gotowości organizacji do reengineeringu. BPR wdrażano zarówno w organizacjach usługowych, jak i produkcyjnych w Europie i poza nią. W literaturze spotkać się można jednak z opinią, że o ile projekty BPRu zostały przyjęte w wielu krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, to już w krajach skandynawskich nie odnotowano takiego entuzjazmu. Kultura pracy w krajach skandynawskich, akcentująca demokrację w miejscu pracy i silną partycypację pracowników, nie doceniła podejścia wykorzystywanego w projektach BPRu z góry na dół. Chociaż idea radykalnej zmiany się spodobała. W krajach skandynawskich zintegrowano projekty BPRu z elementami TQM, co umożliwiło osiąganie spodziewanych korzyści. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdolvand N., Albadvi A., Ferdowsi Z.: Assessing Readiness for Business Process Reengineering. "Business Process Management Journal" 2008, Vol. 14, No. 4.
 2. Akhavan P., Jafari M., Ali-Ahmadi A.R.: Exploring the Interdependency Between Reengineering and Information Technology by Developing a Conceptual Models. "Business Process Management Journal" 2006, Vol. 12, No. 4.
 3. Caccia-Bava M., Guimaraes V.C.K., Guimaraes T.: Empirically Testing Determinants of Hospital BPR Success. "International Journal of Health Care Quality Assurance" 2005, Vol. 18, No. 7.
 4. Champy J., Weger J.: Reengineering: The Second Time Around. "Strategy & Leadership" 2005, Vol. 33, No. 5.
 5. Ghannouchi S.A., Mabrouk K., Ghannouchi S.: Proposal of Data Warehouse in the Context of Healthcare Process Reengineering. "Business Process Management Journal" 2010, Vol. 16, No. 4.
 6. Hammer M., Champy J.: Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution. Nicholas Brealey Publishing, London 1993.
 7. Hammer M.: Reinżynieria i jej następstwa. Jak organizacje skoncentrowane na procesach zmieniają naszą pracę i nasze życie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 8. Hanafizadeh P., Osouli E.: Process Selection in Re-engineering by Measuring Degree of Change. "Business Process Management Journal" 2011, Vol. 17, No. 2.
 9. Hesson M., Al-Ameed H., Samaka M.: Business Process Reengineering in UAE Public Sector: A Town Planning Case Study. "Business Process Management Journal" 2007, Vol. 13, No. 3.
 10. Huq Z., Martin T.N.: The Recovery of BPR Implementation Through an ERP Approach. A Hospital Case Study. "Business Process Management Journal" 2006, Vol. 12, No. 5.
 11. Jain R., Chandrasekaran A., Gunasekaran A.: Benchmarking the Redesign of "Business Process Reengineering" Curriculum. A Continuous Process Improvement (CPI). "Benchmarking: An International Journal" 2010, Vol. 17, No. 1.
 12. Jain R., Gunasekaran A., Chandrasekaran A.: Evolving Role of Business Process Reengineering: A Perspective Of Employers. "Industrial and Commercial Training" 2009, Vol. 41, No. 7.
 13. Kamhawi E.M.: Determinants of Bahraini Managers' Acceptance of Business Process Reengineering. "Business Process Management Journal" 2008, Vol. 14, No. 2.
 14. Lee J.: An Exploratory Study of Organizational/Managerial Factors Influencing Business Process Reengineering Implementation: An Empirical Study of Critical Success Factors and Resistance Management. University of Nebraska, Lincoln, Nebraska 1995.
 15. Loukis E., Pazalos K., Georgiou St.: An Empirical Investigation of the Moderating Effects of BPR and TQM on ICT Business Value. "Journal of Enterprise Information Management" 2009, Vol. 22, No. 5.
 16. Sia S.K., Neo B.S.: Business Process Reengineering, Empowerment and Work Monitoring. An Empirical Analysis Through the Panopticon. "Business Process Management Journal" 2008, Vol. 14, No. 5.
 17. Siha S.M., Saad G.H.: Business Process Improvement: Empirical Assessment and Extensions. "Business Process Management Journal" 2008, Vol. 14, No. 6.
 18. Tennant Ch., Wu Y.Ch.: The Application of Business Process Reengineering in the UK. "The TQM Magazine" 2005, Vol. 17, No. 6.
 19. Thawesaengskulthai N., Tannock J.D.T.: Pay-off Selection Criteria for quality and Improvement Initiatives. "International Journal of Quality & Reliability Management" 2008, Vol. 25, No. 4.
 20. Ulbrich F.: Improving Shared Service Implementation: Adopting Lessons from the BPR Movement. "Business Process Management Journal" 2006, Vol. 12, No. 2.
 21. Valimaki J., Tissari T.: Risk Management Focus in Business Reengineering Initiatives. Materiały konferencyjne z sympozjum IPMA: Managing Risks in Projects. E&FN Spon, London 1997.
 22. Zandi F., Tavana M.: A Fuzzy Multi-objective Balanced Scorecard Approach for Selecting an Optimal Electronic Business Process Management Best Practice (e-BPMBP). "Business Process Management Journal" 2011, Vol. 17, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu