BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabińska Joanna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Polityka innowacyjna państwa
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Państwo w gospodarce rynkowej, 1992, s. 139-153, tab.
Słowa kluczowe
Polityka państwowa, Polityka innowacyjna państwa, Mechanizmy rynkowe
State policy, State innovation policy, Market mechanism
Abstrakt
We współczesnym świecie o pozycji danego kraju, efektywności jego gospodarki, a także o jego międzynarodowej konkurencyjności decyduje zdolność do tworzenia i wykorzystywania innowacji. Mimo, że mechanizm rynkowy wymusza na przedsiębiorstwach intensyfikację procesów innowacyjnych, to jednak w rzeczywistości okazuje się, że wysokie koszty i ryzyko związane z poszukiwaniem nowych rozwiązań technologicznych, nowych produktów i wdrażaniem ich do procesów produkcyjnych niejednokrotnie przekracza możliwości poszczególnych podmiotów. Jednocześnie walka konkurencyjna w coraz większym stopniu obejmuje sferę innowacji technicznej, szczególnie na rynku międzynarodowym. Kraje, które przodują w wyścigu technologicznym, a zwłaszcza te, które wcześniej opanowały nowe technologie, odnoszą największe sukcesy produkcyjne, handlowe i decydują o układzie sił w gospodarce światowej. Nie chcąc zatem pozostać w tyle w tym wyścigu technologicznym rządy wysoko rozwiniętych krajów przemysłowych aktywnie wspierają badania podstawowe i stosowane, a także wspomagają proces wdrażania ich na skalę przemysłową do produkcji. Uwidoczniło się to szczególnie na początku lat osiemdziesiątych, w którym obserwujemy znaczne przyspieszenie procesów innowacyjnych w takich dziedzinach, jak: mikroelektronika, inżynieria genetyczna, inżynieria materiałowa i biotechnologia. Ze względu na ogromne znaczenie, jakie rozwój tych nowych kierunków postępu technicznego wywiera na przyszłość przemysłu przetwórczego i usług, a także na układ sił gospodarczych między krajami, aktywne włączenie się państwa w proces stymulowania rozwoju nowych technologii stał się nieodzowny.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Polityka innowacyjna w krajach kapitalistycznych. "Sygnały Centrum Informacji Naukowo-Technicznej" 1990, nr 4.
 2. Rothwell R., Industrial Innovation and Public Policy. London 1981. 1-2.
 3. Kasperkowicz W., Polityka innowacyjna w krajach kapitalistycznych. "Gospodarka Planowa" 1988, nr 12.
 4. FuE-Anwendungen in Deutschland, Japan und den USA, zu Beginn der neunziger Jahre. "Wochenbericht" 1990, nr 32.
 5. Die Bundesrepublik Deutschland im internationalen FuE-Wettbewerb. "Wochenbericht" 1989, nr 37.
 6. Ansätze staatlicher FuE-Forderungen in der BRD und in den USA - ein Vergleich. "Ifo-Schnelldienst" 1989, nr 26-27.
 7. Japan than und now. "The OECD Observer" 1984, nr 127.
 8. "Financial Times" z 19. 09. 1984.
 9. Bossak J., Kawecka-Wyrzykowska E., Tomala M., Stany Zjednoczone, EWG, Japonia - współpraca i rywalizacja. Warszawa 1988.
 10. Der Technostant plant seine Zukunft. Technologiepolitik. "Aus politik und Zeitgeschichte" z 6. 05. 1988.
 11. Subventivnen in Europa. Ifo-Schnelldienst" 1985, nr 32.
 12. Mac Donald S., The Trouble with Technology. New York 1983.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu