BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Agnieszka (Politechnika Wrocławska), Zabłocka-Kluczka Anna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Wyzwania wobec współczesnego controllingu
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, 2013, s. 579-592, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Controlling, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise management, Enterprise development, Controlling, Enterprise value
Abstrakt
Nowożytny controlling znacznie odbiega od amerykańskiej koncepcji końca XIX wieku, w ramach której był on rozumiany jedynie jako niewielkie rozgorzenie zadań tradycyjnej rachunkowości finansowej i dedykowany dużym przedsiębiorstwom przemysłowym. Jak podaje P. Horvath, do najważniejszych funkcji controllingu w pierwszych latach jego istnienia zaliczano: funkcję ewidencyjną, rewizyjną, współpracy z rewizją zewnętrzną, podatkową i interpretacyjną. W miarę upływu lat pojęcie controllingu ewoluowało, zmieniało się jego rozumienie i zadania, zmianie ulegały wyróżniki świadczące o swoistości controllingu w stosunku do innych koncepcji wspomagania zarządzania, a wraz z rozwojem technologii zmieniało się także instrumentarium wykorzystywane do bezpośredniej realizacji zadań controllingu. Współczesny controlling jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby organizacji. Wraz ze zmianą tych potrzeb niektóre rozwiązania controllingu stają się mniej popularne niż inne, z niektórych organizacje wycofują się, inne zaś rozwijają w taki sposób, aby mogły sprostać postulatom współczesnego zarządzania (m.in. takim jak orientacja na procesy czy na kreowanie wartości) i znaleźć sposób na współistnienie z innymi koncepcjami wspomagania zarządzania. Stanowi to często duże wyzwanie. W tym kontekście przedmiotem opracowania jest prezentacja niektórych wyzwań stojących przed współczesnym controllingiem. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amshoff B.: Controlling in deutschen Unternehmungen. Realtypen, Kontext und Effizienz. 2. Aufgabe. Gabler, Wiesbaden 1993.
 2. Bieńkowska A.: O potrzebie badania modelowych i opracowania wzorcowych rozwiązań controllingu. (W druku).
 3. Bieńkowska A.: O skuteczności controllingu i jego wpływie na sukces organizacji. (W druku).
 4. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A.: Podejście procesowe w kontrolingu. W: Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Red. E. Skrzypek. Future 2002. Materiały konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 29 XI-1 XII 2002. UMCS, Lublin 2002.
 5. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A.: Controlling strategiczny a modele organizacji doradztwa strategicznego. W: Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji. Red. E. Nowak. AE, Wrocław 2005.
 6. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A.: Controlling strategiczny w zapobieganiu kryzysom organizacji. Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010, nr 128.
 7. Borowiec L.: Wykorzystanie funkcji controllingu w realizacji usług publicznych na podstawie badań. W: Rachunkowość a controlling. Red. E. Nowak. Wrocław 2007, nr 1174.
 8. Brzezin W.: Rachunkowość zarządcza a controlling. "Poradnik Gazety Prawnej" 2000, nr 24(154).
 9. Cholewicka-Goździk K.: Strategiczna Karta Wyników - Instrument oceny efektywności organizacji. "Problemy Jakości" 2002, nr 2.
 10. Czubakowska K.: Controlling jako instrument zarządzania. "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości" 2000, nr 14(38).
 11. Fisher J.: Prozessorientiertes controlling: Ein notwendiger paradigmaweschsell? "Controlling" 1996, Nr 4.
 12. Goliszewski J.: Controlling - system koordynacji przedsiębiorstwa (I). "Przegląd Organizacji" 1990, nr 8-9.
 13. Hopej M., Kroik J., Martan L.: O niektórych wyzwaniach wobec nauk o kierowaniu (zarządzaniu) organizacjami. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001, nr 1.
 14. Hulsenberg F., Wróbel J.: Controlling. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Zarządzania, Zielona Góra 1995.
 15. Janczyk-Strzała E.: Stan i tendencje rozwojowe controllingu na rynku europejskim. W: Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2004, nr 1019.
 16. Janczyk-Strzała E.: Wdrażanie i organizacja controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Analiza wyników badań. W: Rachunkowość a controlling. Prace Naukowe. Red. E. Nowak. AE, Wrocław 2006, nr 1139.
 17. Rue B.R.: Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2006.
 18. Kurzawa K.: Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Materiały Konferencyjne Konferencji Naukowej "Procesowe Zarządzanie jakością".
 19. Lichtarski J.M., Nowosielski K.: Metodyka pomiaru stanu zaawansowania controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: Stan rozwoju i zakres stosowania controllingu operacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Red. E. Nowak. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2006, nr 1101.
 20. Leszczyński Z., Wnuk-Pel T.: Controlling w praktyce. ODDK, Gdańsk 2006.
 21. Nowosielski S.: Podejście procesowe a współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacją. W: Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. Prace Naukowe. UE, Wrocław 2008, nr 34.
 22. Nowosielski S.: Controlling strategiczny w małych i średnich przedsiębiorstwach. Analiza wyników badań. W: Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2004, nr 1019.
 23. Nowosielski S.: "Stare" nowe koncepcje, http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/114/stare_nowe_koncepcje.html?stron
 24. Osbert-Pociecha G., Karaś M.: Rola kontrolingu strategicznego w zarządzaniu w warunkach gospodarki rynkowej. "Przegląd Organizacji" 1996, nr 4.
 25. Procesy i projekty logistyczne. Red. S. Nowosielski. UE, Wrocław 2008.
 26. Rubik J.: Wykorzystanie controllingu w zakładach energetycznych. W: Rachunkowość a controlling. Red. E. Nowak. Prace Naukowe. Wrocław 2006, nr 1139.
 27. Schmelzer H.J., Sesselman W.: Controlling in Geschaeftsprozessen: Erfahrungen und Empfehlungen aus der Praxis. "Krp-Kostenrechnungspraxis" 2001, Nr. 6.
 28. Sieradzka A.: Controlling strategiczny - wybrane zagadnienia. W: Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II. Materiały konferencyjne Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2002.
 29. Skoczylas W.: Controlling zintegrowany w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Ogólnopolska Konferencja "Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennymi otoczeniu". Legnica 2001.
 30. Smoleń A.: Kontroling strategiczny jako koncepcja doskonalenia systemu zarządzania kultura fizyczną. W: Kontrola i kontroling w zarządzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty. Cz. II. Red. B.R. Kuc. Wydawnictwo WSZiM, Warszawa 2002.
 31. Steinmann H., Scherer A.: Strategiczny i operatywny controlling - propozycja metodycznego określenia pojęć. "Organizacja i Kierowanie" 1996, nr 1.
 32. Vollmuth H.J.: Controlling. Planowanie, kontrola, zarządzanie. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", Warszawa 2000.
 33. Weber J.: Wprowadzenie do controllingu. Oficyna Wydawnicza Profit, Katowice 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu