BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszczyk Iwona (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Raportowanie zintegrowane w komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem
Reporting Integrated in the Communication of the Enterprise with Surroundings
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 153-161, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość zintegrowana, Otoczenie przedsiębiorstwa, Raportowanie, Standard XBRL, Interesariusze
Integrated reporting, Enterprise environment, Reporting, eXtensible Business Reporting Language (XBRL), Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem publikacji jest prezentacja raportowania zintegrowanego jako nowego narzędzia w komunikacji przedsiębiorstwa z interesariuszami. Metodologia badania - Analiza literatury przedmiotu. Wynik - Wynik analizy literaturowej wskazuje na znaczenie raportu zintegrowanego w komunikacji z interesariuszami oraz poprzez budowanie pozytywnego wizerunku ma wpływ na przewagę konkurencyjną. Oryginalność/wartość - Wynika z omówienia raportu zintegrowanego w kontekście komunikacji z interesariuszami oraz wpływu na osiąganie przewagi konkurencyjnej w drodze dialogu informacyjnego i budowania pozytywnego wizerunku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the publication is to present an integrated reporting as a new tool in business communication with stakeholders. The research methodology - Based on a review of changes in reporting and in the conduct of informative dialogue with stakeholders by the company. It includes a comparison of current financial reporting and report-based integrated XBRL standard. The result - The result of the analysis of literature indicates the importance of the report of the integrated communication with stakeholders and by creating a positive image has an impact on competitive advantage. Originality/value - Due to the discussion of the report in the context of integrated communication with stakeholders and the impact of competitive advantage through informative dialogue and building a positive image. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ACCA (2013), Understanding investors: directions for corporate reporting, www.accaglobal.com/content/dam/ acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol-afb-ui02.pdf (14.04.2015).
 2. Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (w druku).
 3. Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 398, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s.36-52.
 4. Churet C., Eccles R.G. (2014), Integrated reporting, quality of management and financial performance, "Journal of Applied Corporate Finance", vol. 26, no. 1, s. 56-64.
 5. Deloitte (2011), Integrated Reporting: A Better View? Global Sustainability and Climate Services, www.iasplus. com/en/binary/sustain/1109integratedreportingview.pdf Deloitte Touche Toohmatsu Limited (27.09.2015).
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22.10.2014 r. (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 330/1 z dnia 15.11.2014 r.).
 7. European Banking Authority (EBA) (2015), New DPM and XBRL taxonomy for remittance of supervisory reporting, www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-new-dpm-and-xbrl-taxonomy-for-remittance-of-supervisory-reporting (10.10.2015).
 8. Eccles R., Krzus M.P., Tapscott D. (2010), One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, Wiley Publisher.
 9. Hojda M., Piechocki M. (2005), XBRL informatyczny język biznesu, www.klubcio.pl/artykuly/314444/XBRL.informatyczny. jezyk.biznesu.html, (10.10.2015).
 10. IIRC (2011), Towards Integrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century, http://integratedreporting. org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (27.09.2015).
 11. IIRC (2013a), The International Framework, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13- 12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (27.09.2015).
 12. IIRC (2013b), Business Model Background Paper for IR, International Integrated Reporting Council, http://integratedreporting. org/wp-content/uploads/2013/03/Business_Model.pdf (27.09.2015).
 13. Kamela-Sowińska A. (2014), Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensa", vol. 2, t. 4 (265), s. 61-72.
 14. Kamela-Sowińska A. (2015), Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 981-991.
 15. Potocki A. (2007), Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 747, Kraków, s. 5-19.
 16. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa.
 17. Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 18. Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy (2015), red. E. Walińska, B. Bek-Gaik, J. Gad, B. Rymkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Steyn M. (2014), Organisational benefits and implementation challenges of mandatory integrated reporting: Perspectives of senior executives at South African listed companies, "Sustainability Accounting, Management and Policy Journal", vol. 5, iss. 4, s. 476-503.
 20. Steyn M. (2014), Senior executives' perspectives of integrated reporting regulatory regimes as a mechanism for advancing sustainability in South African listed companies, "Southern African Business Review", vol. 18, no. 3, s. 142-174, www.unisa.ac.za/contents/faculties/service_dept/docs/Sabview_18_3_Chap%207. pdf (27.09.2015).
 21. Szlachta A. (2013), Raportowanie zintegrowane kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej firmy, "Przegląd Corporate Governance", nr 3 (35).
 22. Tarczydło B. (2014), Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku, w: Usługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług, red. B. Iwankiewicz-Rak, B. Mróz-Gorgoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 238-249.
 23. Zicari A. (2014), Can One Report be Reached? the Challenge of Integrating Different Perspectives on Corporate Performance, w: Communicating Corporate Social Responsibility: Perspectives and Practice, red. R. Tench, W. Sun, B. Jones, Emerald Group Publishing Limited, s. 201-216.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu