BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmiałowska-Uberman Zofia (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Kwartnik-Pruc Anita (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Specific Issues Referring to the Real Estate Expropriation
Zagadnienia szczególne wywłaszczania nieruchomości
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/1, s. 39-49, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Wywłaszczenie, Prawo nieruchomości, Prawo administracyjne, Kodeks postępowania administracyjnego
Expropriation, Real estate law, Administrative law, Code of Administrative Procedure (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono szczególne powiązania problemu wywłaszczania nieruchomości z przepisami innych ustaw i zasadami stosowania prawa administracyjnego. Autorkom zależało na pokazaniu, iż nie jest to samodzielna instytucja prawna i interpretacja przepisów musi pozostawać w ścisłym związku z rozwojem wiedzy prawniczej oraz geodezyjnej. Równie ważne jest uwzględnianie powstających nowych problemów nabywania nieruchomości na cele publiczne i dostosowanie wykładni do obecnych potrzeb gospodarczych. Stąd zwrócenie uwagi na szeroki zakres instytucji wywłaszczania nieruchomości, jej ścisłe powiązania z prawem cywilnym, planowaniem przestrzennym i kodeksem postępowania administracyjnego.(abstrakt oryginalny)

The authors present in detail the connections between the problem of real estate expropriation and the regulations of other legal acts and principles of the application of administrative law. The authors wanted to show that real estate expropriation is not a separate legal entity and that the interpretation of regulations must strictly comply with the development of legal and geodetic knowledge. It is equally important to consider newly appearing problems of getting real estates for public purposes and adjusting the statutory interpretation to present economic needs. Thus the attention was paid at the wide range of the institution of real estate expropriation, its tight link with civil law, spatial planning and the code of administrative procedures.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Woś T.: Wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm. [Journal of Law No. 115, item 741 with later amendments]
  3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm. [Journal of Law No. 80, item 717 with later amendments]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu