BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowska Maria (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Resolving of Internal Graphic Conflicts of Broken Lines, which Shape Is Subject to Simplification
Rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów graficznych łamanych, których kształt podlega uproszczeniu
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/1, s. 61-68, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kartografia, Algorytmy, Testy
Cartography, Algorithms, Tests
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z elementów automatyzacji procesu generalizacji kartograficznej jest uproszczenie kształtu obiektów. Większość z istniejących algorytmów służących automatyzacji tego procesu nie jest wolna od pojawiających się konfliktów graficznych. Zastosowanie bufora rozpoznawalności, którego konstrukcja oparta jest na teorii obiektywnej generalizacji Perkala, oraz teorii trójkąta elementarnego Chrobaka umożliwia badanie istnienia, a w dalszej kolejności również rozwiązywanie konfliktów graficznych, w szczególności konfliktów wewnętrznych łamanych. Proces rozwiązywania konfliktów powinien przebiegać w ściśle zdefiniowanych grupach oraz opierać się na hierarchii i topologii upraszczanych obiektów mapy. Przeprowadzone testy pozwalają sądzić, iż przedstawiony w artykule algorytm, oparty na wspomnianych wielkościach i warunkach, w dużej mierze rozwiązuje poruszony problem konfliktów wewnętrznych(abstrakt oryginalny)

One of elements of cartographic generalization automation is objects shape simplification. Most of existing algorithms, that serve automation of this process, is not free from appearing graphic conflicts. Using a recognizability buffer, which construction is based on the Perkal's theory of objective generalization and Chrobak's theory of elementary triangle allows exploring and furthermore also resolving of graphic conflicts, particularly internal conflicts of broken lines. Such process of graphic conflicts resolving should be realized in precisely defined groups and be based on hierarchy and topology of map objects. Carried out tests allow to believe, that presented in the paper algorithm, that is based on mentioned above values and conditions, can solve the problem of internal graphic conflicts to a great degree.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chrobak T.: Badanie przydatności trójkąta elementarnego w komputerowej generalizacji kartograficznej. UWND AGH, Kraków 1999.
  2. Chrobak T., Kozioł K., Szostak M., Żukowska M.: Podstawy cyfrowej generalizacji kartograficznej. UWND AGH, Kraków 2007.
  3. Cormen T., Leiserson C.E., Rivest R., Stein C.: Wprowadzenie do algorytmów. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
  4. Fei L.: A Method of Automated Cartographic Displacement: on the Relationship Between Streets and Buildings. Leibniz Universität, Hannover 2002 (Ph.D. thesis).
  5. Kozioł K., Żukowska M.: Zastosowanie metody Chrobaka upraszczania linii w rastrowych technikach pozyskiwania danych. Roczniki Geomatyki, t. V, z. 2, 2007, pp. 85-93.
  6. Perkal J.: Próba obiektywnej generalizacji. Geodezja i Kartografia, t. VII, z. 2, 1958, pp. 130-142.
  7. Ruas A., Lagrange J.P.: Data and Knowledge Modelling for Generalization. [in:] Müller J.C., Lagrange J.P and Weibel R. (Eds), GIS and Generalization, Taylor & Francis, London 1995.
  8. Wu S.-T., Marquez M.R.G.: A non-selfintersection Douglas - Peucker Algorithm. Computer Graphics and Image Processing, XVI Brazilian Symposium, SIBGRAPI 2003, pp. 60-66
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu