BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotlib Dariusz (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Wybrane aspekty modelowania wielorozdzielczych i wieloreprezentacyjnych baz danych topograficznych
Selected Aspects of Modeling of Multiresolution and Multirepresentation Topographical Databases
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/1/1, s. 25-36, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Bazy danych, Geodezja, Kartografia
Databases, Geodesy, Cartography
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano podstawowe cechy wielorozdzielczych i wieloreprezentacyjnych baz danych przestrzennych. Zwrócono uwagę na sposoby przedstawiania geometrii obiektów w tego typu bazach danych, metody powiązania różnych reprezentacji geometrycznych tych samych obiektów, a także na znaczenie utworzenia prawidłowej hierarchii pojęciowej obiektów i metadanych. W drugiej części artykułu wskazano na możliwości wdrożenia tego typu rozwiązań przy tworzeniu baz danych topograficznych przez polską cywilną służbę geodezyjną i kartograficzną.(abstrakt oryginalny)

The article describes basic features of multiresolution and multirepresentation spatial databases. The author paid attention to the ways of presentation of geometry of objects in databases of this kind, to the methods of connection of various geometrical representations of the same objects, as well as to the importance of creation of the right hierarchy of notions of objects and metadata. In the second part of the article the author indicated a possibility of introduction of this kind of solution in the process of creation of topographical databases by the Polish civil geodesy and cartography service.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bobzien M., Morgenstern D.: Abstracting Model Generalization: A Comprehensive Approach Towards Automated Generalization. Materiały Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej ICA, Durban (RPA) 2003.
  2. Gotlib D.: Możliwość wykorzystania baz danych o różnym stopniu szczegółowości do budowy krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Konferencja "Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce i Europie - strategia, standardy, metadane i generalizacja", Wrocław 2004.
  3. Gotlib D.: Modelowanie pojęciowe danych topograficznych. [w:] Makowski A. (red.), System informacji topograficznej kraju - teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
  4. Gotlib D.: Możliwości zarządzania danymi topograficznymi na różnych poziomach uogólnienia. [w:] Makowski A. (red.), System informacji topograficznej kraju - teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
  5. Gotlib D.: Opracowanie pełnej koncepcji bazy referencyjnej TBD na drugim poziomie uogólnienia (TBD2) jako elementu wielorozdzielczej referencyjnej bazy danych topograficznych (WTBD). Dokumentacja projektu celowego Nr 6 T 12 2005C/ 06552 Metodyka i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystanie do budowy baz tematycznych, 2008.
  6. Gotlib D., Olszewski R.: Procesy generalizacji w ramach systemu informacji topograficznej - zarys koncepcji. [w:] Makowski A. (red.), System informacji topograficznej kraju - teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.
  7. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: SDI in Poland - concept of topographic reference system for thematic, harmonized data bases. Materiały Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej ICA, La Coruna (Hiszpania) 2005.
  8. Grünreich D.: Development of Computer-Assisted Generalization on the Basis of Cartographic Model Theory. GIS and Generalization - Methodology and Practice, Taylor & Francis, London 1995.
  9. Grünreich D., Powitz B.M., Schmidt C.: Research and Development in Computer-Assisted Generalization of Topographic Information at the Institute of Cartography. Materiały Konferencji GIS, vol. 1, Hanover University, Monachium 1992.
  10. Hampe M., Anders K., Sester M.: MRDB Applications For Data Revision And Real-Time Generalisation. Materiały Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej ICA, Durban 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu