BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bac-Bronowicz Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Grzempowski Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Nowak Ryszard (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Zasilanie wielorozdzielczej bazy danych topograficznych danymi z ewidencji gruntów i budynków
Contribute Data from Cadastral Database to Multiresolution Topographic Database
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/1/1, s. 45-58, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kataster nieruchomości, Kartografia, Geodezja, Bazy danych
Real estate cadastre, Cartography, Geodesy, Databases
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena możliwości współdziałania baz ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS) w wielorozdzielczej bazie danych topograficznych (WBDT). Zaproponowano możliwie najbardziej uproszczoną wizualizację budynków w komponencie KARTO w WBDT. Założono przeniesienie i udostępnienie pełnej informacji o geometrii i atrybutach budynków z EGiB do TOPO i oceniono przydatność źródeł alternatywnych do ortofotomapy przy pozyskaniu budynków do bazy danych topograficznych (TBD), jako podstawowej bazy WBDT.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is assessment cooperation cadastral database (EGiB) and Land Parcel Identification System (LPIS) in Multiresolution Topographic Database (WTBD). It have been taken into account making attributes and geometry of buildings from cadastral database available to TOPO component of the Multiresolution Topographic Database and creating the most simplified visualisation of the buildings in the KARTO component. Usefulness alternative sources of information about buildings such as orthophoto and LPIS to contribute to Multiresolution Topographical Database have been evaluated.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bac-Bronowicz J.: Integracja baz danych przestrzennych dostępnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Modelowanie Informacji Geograficznej, nr 2, IGiK, Komitet Geodezji PAN, 2006.
 2. Gotlib D., Olszewski R.: Możliwości wymiany danych między bazą SITop a bazami VMap. [w:] Makowski A. (red.), System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.
 3. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: Jedna referencyjna baza danych topograficznych. Czy to możliwe? Geodeta, nr 1 (116), 2005.
 4. Gotlib D., Olszewski R.: Integration of the Topographical Database, Map L2 Database and selected cadastral data - a step towards the integrated, MRDB reference database in Poland. Workshop of the ICA Commission on Generalisation and Multiple Representation, Portland (USA) 2006.
 5. Raport roczny II 2006 r. i Raport roczny III 2007 r. z projektu celowego Nr 6 T 12 2005C/06552. Numer umowy 03722/C.T 12-6/2005.
 6. Bielecka E., Dukaczewski D., Bac-Bronowicz J.: Zakres informacyjny baz danych topograficznych w Europie. Acta Sci. Pol. Geodesia et Descripto Terrarum, 6(2), 2007.
 7. Gotlib D., Pręcikowski P., Olszewski R.: Możliwości wykorzystania bazy VMap L2+ do przyspieszenia budowy TBD. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta, nr 5 (144) 2007.
 8. Chrobak T.: Automatyzacja procesu generalizacji kartograficznej i jej wyników prezentowanych na mapie. Geodezja (półrocznik AGH), t. 12, z. 2/1, 2006.
 9. Instrukcja techniczna G-5: Ewidencja gruntów i budynków. GUGiK, Warszawa 2003.
 10. Wytyczne techniczne: Baza Danych Topograficznych (TBD) - wersja 1.0 uzupełniona. GUGiK, Warszawa 2008.
 11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454.
 12. Instrukcja techniczna: Zasady redakcji mapy topograficznej w skali 1:10 000. Wzory znaków. Wyd. II. GUGiK, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu