BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichocik Grzegorz (Dachser sp. z o.o., Lodz), Sadowski Adam (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Sustainable Logistics: Social and Environmental Aspects. A Case Study of Dachser
Zrównoważona logistyka: społeczne i ekologiczne aspekty. Studium przypadku Dachsera
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 1, s. 109-120, bibliogr. 10 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Sustainable TSL
Słowa kluczowe
Logistyka, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Logistics, Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie wpływu stosowanych praktyk zarządzania łańcuchem dostaw na zdolność do osiągania celów ekologicznych i społecznych łańcucha dostaw. W badaniach zastosowano metodę studium przypadku, która umożliwia zarówno analizę jak i dokonywa-nie uogólnień w odniesieniu do złożonych i wielowarstwowych problemów badawczych. Ba-danie zostało przeprowadzone w siedzibie i oddziałach europejskiego przedsiębiorstwa logi-stycznego Dachser sp. z o.o. w Polsce. Wśród obszarów badawczych znalazły się działalność proekologiczna, technologie informatyczne oraz społeczna odpowiedzialność biznesu. W warstwie teoretycznej autorzy dokonali konceptualizacji logistyki zrównoważonej proponując własną definicję. Tłem do przeprowadzonych badań są osiągnięcia naukowe w zakresie rozwoju logistyki zrównoważonej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu i włączenie ich do procesu zarządzania łańcuchem dostaw. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to determine the effect of supply chain management practice on the ability to achieve environmental and social objectives. A case study approach is used, allowing for deeper analysis as well as making generalizations about complex and multi-layered research problems. The study was conducted at the headquarters and branches of the Europe-an logistics provider Dachser in Poland. Areas of research included pro-environmental operations, information technology and corporate social responsibility. The authors develop a theoretical concept of sustainable logistics, using scientific achievements in the field of sustainable logistics and corporate social responsibility, incorporating them into the process of supply chain management.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bretzke, W.R., K. Barkawi (2013), Sustainable logistics. Responses to a global challenges, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
  2. Ellram L. (1996), The use of the case study method in logistics research, "Journal of Business Logistics", vol. 17 no. 2, pp. 93-138.
  3. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2014), Raport odpowiedzialnego biznesu w Polsce 2013, dobre praktyki, http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-odpowiedzialny-biznes-w-polsce-2013-dobre-praktyki/ [10.07.2014].
  4. Göbl M., Froschmayer A. (2011), Logistik als Erfolgspotenzial. Von der Strategie zum logistischen Businessplan, Gabler Verlag, Wiesbaden 2011.
  5. Iqbal R., Khattak G. S. (2010), Building corporate social responsibility in supply chains. From strategic to operational level, VDM Verlag, Saarbrucken 2010.
  6. IPCC (2014), Climate change 2014 - synthesis report, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-re-port/ar5/syr/SYR_AR5_LONGERREPORT.pdf [10.08.2014].
  7. Mckinnon A, Browne M., Whiteing A. (2012), Green logistics. Improving the environmental sustainability of logistics, Kogan Page, London.
  8. Piekkari R., Welch C. (2011), Rethinking the case study in international business and management research, Edward Elgar, Cheltenham.
  9. Sadowski A., Szołtysek J. (2013), Logistyka zwrotna - dylematy związane z celami, "Logistyka", no. 6, pp. 33-39.
  10. Van de Loo T. (2010), Corparate social responsibility in the supply chain. A study on the potential of social codes of conduct for development, Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrucken.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu