BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasecka-Głuszak Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
The Implementation of Practical Solutions in Logistic Processes in Companies Familiar with Lean management by Means of Benchmarking Methods
Wdrożenie praktycznych rozwiązań w procesach logistycznych w przedsiębiorstwach znających lean management przy wykorzystaniu metody benchmarking
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 1, s. 45-57, bibliogr. 10 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Sustainable TSL
Słowa kluczowe
Benchmarking, Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Procesy logistyczne
Benchmarking, Lean management, Enterprise management, Logistics processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Benchmarking to metoda zarządzania, która polega m.in. na doskonaleniu efektywności własnej organizacji poprzez identyfikowanie, analizowanie, adaptowanie i wdrażanie rozwiązań stosowanych przez organizacje najbardziej efektywne. Benchmarking wprowadzany jest z powodzeniem w polskich przedsiębiorstwach. Od kilku lat obserwuje się wzrost znaczenia benchmarkingu, szczególnie wśród firm znających, czy wdrażających lean management. Celem artykułu jest przedstawienie benchmarkingu, jako metody zarządzania, która pozwala wyeliminować marnotrawstwa i wprowadzić lepsze rozwiązania w polskich przedsiębiorstwach. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część teoretyczna przedstawia pojęcie, istotę, rodzaje, zalety, wady benchmarkingu, a także główne marnotrawstwa pojawiające się w przedsiębiorstwie. Druga cześć empiryczna przedstawia benchmarking, przykład firmy Xerox, ale także cztery przykłady przedsiębiorstw na rynku polskim z różnych branż (logistyka miejska, przedsiębiorstwo produkcyjne, przedsiębiorstwo dystrybucyjne i firma z rynku TSL), które wdrożyły rozwiązania doskonalące procesy logistyczne.(abstrakt oryginalny)

Benchmarking is a management method, which involves, among other things, improving the efficiency of an organization by identifying, analyzing, adapting and implementing solutions used by most effective organizations. Benchmarking has been successfully implemented in Polish enterprises. For several years there has been an increase in the importance of bench-marking, especially among companies possessing knowledge regarding implementing lean management. This article presents benchmarking as a management method, which allows eliminating waste and making better solutions in Polish enterprises. The article consists of two parts. The first part presents the theoretical concept of the nature, types, advantages and disadvantages of benchmarking, as well as the main waste which appear in the enterprise. The second part presents case studies of benchmarking, such as Xerox, but also four examples of companies in the Polish market in various industries (transportation logistics, manufacturing company, distribution company and company from the market of Transport Forwarding Logistics), that have implemented solutions perfecting logistic processes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andersen B., Petersen P.-G. (1995), The benchmarking handbook, Springer, New York.
  2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
  3. Dąbrowska-Mitek M. (2008), Istota i rodzaje benchmarkingu, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", no. 2, pp. 24-33.
  4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
  5. Kisperska-Moroń D. (2000), Benchmarking jako narzędzie zarządzania logistycznego, Wydawnictwo AE, Katowice.
  6. Kotler P. (2005), Marketing, Rebis Dom Wydawniczy, Warszawa.
  7. Martyniak Z. (1996), Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
  8. Piasecka-Głuszak A. (2009), Kaizen - rozwój japońskiej ewolucyjnej metody zarządzania zmianą, in: Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość, ed. Skulska B., Wydawnictwo UE, Wrocław, pp. 378-379.
  9. The Productivity Press Development Team (2008), Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej, ProdPress.com, Wrocław.
  10. Zimniewicz K. (2008), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu