BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieżel Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Konsumpcja i konsument w gospodarce rynkowej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rynkowe zachowania konsumentów, 2000, s. 9-22
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Konsument, Gospodarka rynkowa, Gospodarstwa domowe
Consumption, Consumer, Market economy, Households
Abstrakt
W pierwotnym, najbardziej właściwym sensie, konsumpcja jest ujmowana jako działanie ludzi mające na celu bezpośrednie zaspokojenie konkretnych potrzeb osobistych poprzez zużycie-użytkowanie dóbr i usług. Jest to akt zaspokojenia potrzeb podmiotów konsumpcji podczas jednorazowego zużycia dóbr (np. żywność, leki) bądź wielokrotnego użytkowania (odzież, meble, samochody itp.). Ogół działań związanych z zaspokojeniem potrzeb konsumpcyjnych oraz czynniki, które nań wpływają, a zarazem określają strukturę, tempo rozwoju, kształt, zależności składają się na sferę konsumpcji (spożycia). Jest to wyodrębniona dziedzina życia społeczno-gospodarczego, w której dokonują się wielostronnie uwarunkowane i wewnętrznie sprzężone procesy zaspokajania indywidualnych i zbiorowych potrzeb konsumpcyjnych: materialnych, socjalnych, kulturalnych. Konsumpcja i sfera konsumpcji to kategorie zaliczane do klasy procesów realnych (fizycznych, materialnych). W tej sferze i w pojedynczych aktach konsumpcji występują także tzw. procesy regulacyjne) będące operacjami myślowymi związanymi z informacją, kalkulacją i podejmowaniem decyzji konsumpcyjnych, jednak obserwacja zachowań indywidualnych podmiotów konsumpcji (konsumenta, gospodarstwa domowego, grup ludności, społeczeństwa danego kraju) wskazuje na działania o wyraźnej przewadze aspektów materialno- -fizycznych. Procesy konsumpcji zajmują centralne miejsce w koncepcji sfery spożycia. Charakteryzuje je ciągłość w czasie, powszechność i powtarzalność składających się na nie aktów konsumpcji jednostek i grup ludzkich. Rozpatrując sferę konsumpcji w kategoriach analizy systemowej należy podkreślić, że jest to układ lub odosobniony podsystem bytu społecznego (całość wyższego rzędu) wielostronnie powiązany z otoczeniem. Otoczenie podsystemu konsumpcji tworzą pozakonsumpcyjne dziedziny ludzkiej aktywności gospodarczej, warunki środowiska społecznego, naturalnego i sztucznego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kieżel E.: Konsumpcja i gospodarstwo domowe w gospodarce rynkowej. Zeszyty Naukowe AE, Katowice 1995, nr 136.
 2. Kramer J.: Konsumpcja w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa 1997.
 3. Lipiński E.: Karol Marks i zagadnienia współczesności. PWN, Warszawa 1969.
 4. Daszkowska M., Senyszyn J.: Elementy teorii konsumpcji. Wydawnictwo UG, Gdańsk 1994.
 5. Gajewski S.: Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. UŁ, Łódź 1997.
 6. Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 1997.
 7. Światowy G.: Zachowania konsumenckie. AE, Wrocław 1994.
 8. Zielińska Z.: Gospodarstwo domowe - szanse i zagrożenia w warunkach gospodarki rynkowej. "Handel Wewnętrzny" 1996, nr 1.
 9. Mazurek-Łopacińska K: Tendencje rozwoju konsumpcji a marketing. W: Marketingowe zarządzanie handlem. AE, Poznań 1992.
 10. Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. AE, Wrocław 1998.
 11. Hodoly A.: Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna. KiW, Warszawa 1971.
 12. Pałaszewska-Reindl T., Durand B.: Gospodarstwo domowe, funkcje i rola na rynku. PWE, Warszawa 1984.
 13. Kufel J., Mruk H.: Konsument jako instytucja ekonomiczna i prawna. Zeszyty Naukowe AE, Poznań 1998, nr 263.
 14. Bywalec C.: Efekty i koszty konsumpcji - próba produkcyjnej interpretacji konsumpcji. W: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. Centrum Badań i Ekspertyz AE, Katowice 1998.
 15. Castenow D.: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 16. Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod red. H. Mruka. Wydawnictwo AE, Poznań 1996.
 17. Bogalska-Martin E.: Konsumenci epoki postnowoczesności w analizach autorów francuskich. W: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. Centrum Badań i Ekspertyz AE, Katowice 1998.
 18. Klimczyk-Bryk M.: Wpływ trendów ekologicznych na zachowania konsumentów. W: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. Centrum Badań i Ekspertyz AE, Katowice 1998.
 19. Szromnik A.: Etnocentryzm konsumencki jako zjawisko społeczne i problem badawczy. W: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. Centrum Badań i Ekspertyz AE, Katowice 1998.
 20. Perek-Białas J., Rószkiwicz M.: Identyfikacja etnocentrycznych zachowań konsumentów. "Marketing i Rynek" 1998, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu