BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kieżel Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Typologia konsumentów - jej znaczenie poznawcze i praktyczne
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rynkowe zachowania konsumentów, 2000, s. 197-219
Słowa kluczowe
Typologia, Konsument, Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta
Typology, Consumer, Consumer behaviour, Consumer preferences
Abstrakt
Typologię należy wyraźnie odróżnić od pojęcia klasyfikacji podziału logicznego, jak też od pojęcia segmentacji. Pojęcie podziału logicznego można rozumieć dwojako. Po pierwsze, jako podział danej klasy przedmiotów na zbiór podklas parami rozłącznych, wyczerpujących wszystkie jej elementy. W drugim znaczeniu podział logiczny to stwierdzenie, że przedmioty rodzaju A dzielą się na przedmioty rodzaju B, rodzaju C. Wielostopniowy podział logiczny tworzy klasyfikację. Potocznie przez klasyfikację rozumiemy systematyczny podział przedmiotów lub zjawisk na klasy, działy, podziały dokonywany według określonej zasady. W logice klasyfikację określa się jako wielostopniowy podział logiczny. Klasyfikacja jest zatem metodą analizy logicznej wykorzystywaną przy typologii, segmentacji do określenia np. struktury rynku, jego podmiotów, przedmiotów. Typologia jest rezultatem określonych technik badania i analizowania przebiegu zjawiska. Zawsze stanowi wynik tak zwanej analizy wieloczynnikowej. Jej zadaniem jest wyodrębnienie typów i ujawnienie charakterystycznych dla każdego z nich zespołów cech. Typ to tyle, co pojęcie oznaczające pewne zjawisko, własność lub konfigurację zjawisk czy własności rozważanych przedmiotów, zdarzeń lub procesów z takich czy innych względów uznanych za na tyle ważne, że warte specjalnej uwagi i wyodrębnienia w aparaturze pojęciowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Nowak S.: Metodologia badań socjologicznych. PWN, Warszawa 1970.
 2. Hugues M., Griffon B., Bouveyron C.: Segmentation et typologie. Bordas 1970.
 3. Dietl J.: Marketing. PWE, Warszawa 1977.
 4. Kieżel E.: Consumers? Typology as the Basis for Marketing Strategy of an Enterprise. W: Transformacja podnikow w SR a w Krajinach Stredniej a w Wychodnej Europy. UE, Bratysława 1997.
 5. Kusińska A.: Typologia konsumentów wg zachowań na rynku jako przesłanka decyzji gospodarczych. IRWiK, Warszawa 1990.
 6. Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna. Instytut Marketingu, Kraków 1992.
 7. Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1994.
 8. McCarhy E.J., Perreault W.D.: Basic Marketing. Wydawnictwo XI IRWIN International Student Edition.
 9. Kieżel E.: Typologia konsumentów w świetle zachowań rynkowych. Zeszyty Naukowe AE, Katowice 1997, nr 141.
 10. Castenow D.: Nowy marketing w praktyce. PWE, Warszawa 1996.
 11. Bogalska-Martin E.: Konsumenci epoki postnowoczesności w analizach autorów francuskich. W: Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń. Centrum Badań i Ekspertyz AE, Katowice 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu