BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Krystyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Interes konsumenta w gospodarce rynkowej i jego ochrona
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rynkowe zachowania konsumentów, 2000, s. 221-242
Słowa kluczowe
Świadomość konsumenta, Konsument, Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta, Gospodarka rynkowa
Consumer awareness, Consumer, Consumer behaviour, Consumer preferences, Market economy
Abstrakt
Pojęcie konsumenta jako ostatecznego użytkownika dóbr i usług funkcjonuje w ekonomii co najmniej od XVIII w. Było ono wielokrotnie określane, ale nadal brakuje jednolitej definicji. Największe znaczenie dla omawianej problematyki ma sformułowanie Kenetha Damerona, teoretyka i historyka konsumeryzmu, który stwierdził, że ?[...] konsumentem jest ten, kto kupuje, by zaspokoić potrzeby własne lub domu, nie czyniąc z tych zakupów użytku dla pomnożenia pieniędzy?'. Definicja ta ukazuje konsumenta w roli nabywcy, który kupuje w celu zaspokojenia swoich potrzeb konsumpcyjnych produkty dostępne na rynku (spożycie rynkowe). Pojęcie konsumenta jest jednak szersze, bo oprócz wyżej wymienionej sytuacji obejmuje również osoby wykorzystujące dobra i usługi wytworzone we własnym gospodarstwie domowym lub rolnym (spożycie naturalne) oraz otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie w postaci świadczeń społecznych (spożycie społeczne). W gospodarce rynkowej konsumenci uzyskują większość potrzebnych im produktów poprzez rynek. Wynika z tego, że wszyscy są konsumentami, ponieważ nie sposób żyjąc w społeczeństwie współczesnym nie korzystać z jakichś usług ani niczego nie kupować. Konsumenci powinni mieć na rynku rzeczywiste warunki do podejmowania racjonalnych i samodzielnych decyzji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dameron K.: The Consumer Movement. W: Consumerizm. Search for the Consumer Interest, London 1974.
 2. Jawłowska A.: Ruch konsumentów. Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.
 3. Sztucki T.: Rynek konsumenta. PWE, Warszawa 1989.
 4. Wilk K.: Marketing a ochrona interesów konsumenta, a Marketingowe zarządzanie handlem. AE, Poznań 1992.
 5. Podstawy marketingu. Praca zbiorowa pod red. J. Altkorna. Instytut Marketingu, Kraków 1992.
 6. Davies P., Pardey D.: Marketing w praktyce. Komsoft, Warszawa 1994.
 7. Dietl J.: Marketing. PWE, Warszawa 1977.
 8. Wójcik K.: Ochrona interesów konsumenta w krajach kapitalistycznych. Konieczność i iluzje. "Handel Wewnętrzny" 1977, nr 1.
 9. Łętowska E.: Kształtowanie się odrębności obrotu mieszanego. W: Tendencje rozwoju prawa cywilnego. Ossolineum, Wrocław 1983.
 10. Malarski S.: Instrumenty prawne marketingu. Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1996.
 11. Wilk K.: Przesłanki i zakres konsumeryzmu w Polsce. Zeszyty Naukowe AE, Katowice 1995, nr 136.
 12. Szczepański J.: Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. PWE, Warszawa 1981.
 13. Wiśniewski A.: Interwencja państwa w sferę konsumpcji. IRWiK, Warszawa 1992.
 14. Wrzosek W.: Od rynku do marketingu. "Marketing i Rynek" 1994, nr 1.
 15. Garbarski L., Rutkowski J., Wrzosek W.: Marketing. PWE, Warszawa 1996.
 16. Otta W.: Marketing a ochrona interesów konsumenta. "Handel Wewnętrzny" 1976, nr 2.
 17. Altkorn J.: Marketing a etyka. "Handel Wewnętrzny" 1993, nr 3.
 18. Bienias M.: Ochrona konsumentów w Polsce. "Handel Wewnętrzny" 1993, nr 4.
 19. Wiśniewski A.: Prawo konsumenckie w Unii Europejskiej. "Handel Wewnętrzny" 1995, nr 1.
 20. Wymysłowski S.: Ochrona konsumenta w Polsce. "Handel Wewnętrzny" 1993, nr 1.
 21. Kramer T.: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 1995.
 22. Mazurkiewicz J.: Prawa konsumenckie. "Marketing i Rynek" 1996, nr 1.
 23. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 39/248 z 9 kwietnia 1985 r., Wytyczne, rozdz. III.
 24. Wiśniewski A.: Ochrona konsumentów w krajach Unii Europejskiej. "Handel Wewnętrzny" 1994, nr 3.
 25. Wilk K.: Główne problemy ochrony interesów konsumenta w Polsce i na święcie. Zeszyty Naukowe AE, Katowice 1997, nr 141.
 26. Dietl J.: Handel we współczesnej gospodarce. PWN, Warszawa 1991.
 27. Wilk K.: Możliwość ochrony interesów konsumenta w działalności spółdzielni handlowych w warunkach gospodarki rynkowej. W: Materiały z Międzynarodowej Konferencji nt. "Spółdzielczość w perspektywie integracji z Unią Europejską". SIB, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu