BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sieńko Marcin (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Medialne uwarunkowania poznawcze
Media Cognitive Determinants
Źródło
Studia Medioznawcze, 2008, nr 4 (35), s. 41-58
Media Studies
Słowa kluczowe
Gromadzenie wiedzy, Internet, Memetyka, Media, Reklama
Knowledge acquisition, Internet, Memetics, Media, Advertising
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Media wpływają na nasze mechanizmy poznawcze często w negatywny sposób, zakłócając proces zdobywania wiedzy. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie płaszczyzny dla rozważań nad tego rodzaju zakłóceniami. Korzystając z osiągnięć filozofii, nauk społecznych i biologicznych, można stworzyć badawczy paradygmat, który pozwoli scharakteryzować uwarunkowania poznawcze związane z mediami. Fundamentem modelu prezentowanego w niniejszym artykule jest metafora aparatu poznawczego (Kant, Cassirer, Gadamer). Kolejne kluczowe elementy to memetyka (Dawkins, Blackmore, Distin), teoria heurystyk i błędów poznawczych (Tversky, Kahneman, Gigerenzer) oraz wybrane koncepcje medioznawców (McLuhan, Bolter, Grusin) i teoretyków techniki. System pojęciowy zbudowany na tych podstawach pozwala skutecznie opisać wpływ mediów na nasze działania poznawcze. Autor pokazuje to na przykładzie trzech błędów poznawczych popełnianych często przez użytkowników Internetu.(abstrakt oryginalny)

The media influence our cognitive mechanisms, often in a negative way, interfering with the process of knowledge acquisition. The goal of this article is to propose a plane for deliberations on this type of interference. When we take into account philosophic, social and biological studies' accomplishments, we can create a research paradigm which will allow us to characterize the cognitive determinants related to media. A fundament for the model proposed in the article is a cognitive apparatus metaphor (Kant, Cassirer, Gadamer). Other key elements are memetics (Dawkins, Blackmore, Distin), heuristics and cognitive errors theories (Tversky, Kahneman, Gigerenzer) as well as selected theories by media experts (McLuhan, Bolter and Grusin) and technique theoreticians. The terminology system built on such a base allows us to successfully determine the influence of media on our cognitive activities. This will be shown based on three cognitive errors often made by Internet users(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. http://www.ukresistance.co.uk/sonylieblog/default.aspx.htm
 2. J. Kurowicki, Dlaczego ozdoba zdobi?, Warszawa 2006, s. 65-69
 3. D. Weinberger, Everything is Miscellaneous: The Power of the New Digital Disorder, New York 2007, s. 142-143
 4. F. Bacon, Novum organum, Warszawa 1955, s. 66-69
 5. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, Warszawa 1998, s. 68-70
 6. H.G. Gadamer, Prawda i metoda, Kraków 1993
 7. R. Dawkins, Samolubny gen, Warszawa 1996, s. 261-266
 8. S. Blackmore, Maszyna memowa, Poznań 2002
 9. D.C. Dennett, Consciousness Explained, London 1991, s. 210
 10. K. Distin, The Selfish Meme. A Critical Reassessment, New York 2005, s. 83-84
 11. J.M. Balkin, Cultural Software: a Theory of Ideology, New Haven-London 1998
 12. D.C. Dennett, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life, London 1996, s. 373-380
 13. A. Tversky, D. Kahneman, Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, "Science" 1974, vol. 185, nr 4157, s. 1124-1130
 14. G. Gigerenzer, I Think, Therefore I Err, "Social Research" 2005, nr 185, s. 19-20
 15. J.I. Krueger, D.C. Funder, Towards a Balanced Social Psychology: Causes, Consequences, and Cures for the Problem-Seeking Approach to Social Behavior and Cognition, "Behavioral and Brain Sciences" 2004, nr 27, s. 313-327
 16. M.G. Haselton, D. Nettle, P.W. Andrews, The Evolution of Cognitive Bias, [w:] Handbook of Evolutionary Psychology, ed. David Buss, New York 2005, s. 724-746
 17. Platon, Fajdros, [w:] tegoż, Dialogi, t. 2, Kęty 1999, s. 275
 18. M. McLuhan, Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Warszawa 2004
 19. W. Ong, Oralność i piśmienność, Lublin 1992
 20. D. de Kerckhove, Powłoka kultury. Odkrywanie elektronicznej rzeczywistości, Warszawa 1996
 21. P. Levinson, Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa 1999
 22. L. Mumford, Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, Warszawa 1965
 23. H. van Lier, Nowy wiek, Warszawa 1962
 24. M. Sieńko, Człowiek w pajęczynie. Internet jako zjawisko kulturowe, Wrocław 2002, s. 56-60
 25. A. Clark, Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence, Oxford-New York 2003, s. 5-6
 26. J.D. Bolter, R. Grusin, Remediation. Understanding New Media, Cambridge-London 2000, s. 65-68
 27. B.H. Bagdikian, The New Media Monopoly, Boston 2004; N. Postman, S. Powers, How to Watch TV News, London 1992
 28. H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007
 29. V. Flusser, Ku filozofii fotografii, Katowice 2004, s. 70
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu