BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefańska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Pilarczyk Bogna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Strategiczne i operacyjne znaczenie CRM- Cause Related Marketing w strategii przedsiębiorstw handlowych
Strategic and Operational Meaning of CRM- Cause Related Marketing in Retail Organizations Strategy
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 690-698, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Marketing społecznie zaangażowany, Strategia przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo handlowe
Cause Related Marketing (CRM), Corporation strategies, Commercial enterprises
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
TESCO, Avon, Biedronka, Lidl Polska
, , ,
Abstrakt
Działania w ramach marketingu społecznie zaangażowanego (z j. ang. cause related marketing - CRM) stanowią element strategii komunikowania społecznie odpowiedzialnej postawy przedsiębiorstwa. Służą one wzmacnianiu relacji przedsiębiorstwo-otoczenie poprzez zaangażowanie interesariuszy w sprawy ważne dla społeczeństwa. Rosnące znaczenie CRM w strategiach przedsiębiorstw powoduje, że instrument ten nabiera charakteru strategicznego. Spełnienie warunków, takich jak: udział kierownictwa, długi okres działania, długookresowe inwestowanie, rozszerzanie programu dopasowanego do całościowej strategii firmy wskazuje na nadawanie tym działaniom wymiaru strategicznego. W opracowaniu przytoczone zostały przykłady programów CRM o charakterze strategicznym, organizowane przez detalistów. Artykuł opracowano w ramach grantu finansowanego przez NCN nr DEC-2011/03/B/HS4/03576. (abstrakt oryginalny)

Activities within the CRM are part of a strategy to communicate socially responsible approach to stakeholders of the company. They serve strengthening relations company-stakeholders by engaging its stakeholders in matters important to the whole society. The growing importance of CRM in corporate strategies gives this instrument new - strategic meaning. Compliance with the conditions, such as management commitment, a long duration of action, long-term investing, expanding the program tailored to the overall strategy of the company give these activities strategic dimension. The study cited examples of programs of strategic CRM, organized by retailers. Article was developed under a grant funded by the National Science Centre No. DEC-2011/03/B/HS4/03576. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barone, M.J., Norman, A.T., Miyazaki, A.D. (2007). Consumer response to retailer use of cause-related marketing: Is more fit better?, Journal of Retailing, nr 83/ 4, 437-445.
 2. Barone, M.J., Miyazaki, A.D., Taylor, K.A. (2000). The influence of cause related marketing on consumer choice: Does one good turn deserve another?. Journal of the Academy of Marketing Science, 28/2, 248-262.
 3. Brand Benefits. (2004). How Cause Related Marketing impacts on brand equity, consumer behavior and the bottom line. W: Business in the Community (1-12). Londyn. http://www.bitc.org.uk/system/files/brand_benefits_booklet.pdf (10.01.2015).
 4. Beckmann, C. (2007). Consumers and Corporate Social Responsibility: Matching the Unmatchable, Australasian Marketing Journal, no. 15 (1), 27-36.
 5. Iwankiewicz-Rak, B., Spychała, P. (2013). Marketing wspólnej sprawy (cause marketing). W: A. Dejnaka, B. Iwankiewicz-Rak, J. Nogieć, P. Spychała (red.), Marketing społeczny w organizacjach komercyjnych i non-profit (35-66). Poznań: Wyd. WSB.
 6. Kotler, P. and Lee, N. (2005). Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause. John Wiley: Hoboken.
 7. Kozłowski, W. (2008). Cause related marketing w badaniach naukowych i praktyce biznesowej. Marketing i Rynek, nr 6, 9-14.
 8. Löber, H. (2012). Corporate Management, Corporate Social Responsibility and Customers, an Empirical Investigation. Hamburg: Diplomica Verlag.
 9. Mohr, L.A., Webb, D.J., Harris, K.E. (2001). Do Consumers Expect Companies to Be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior. The Journal of Consumer Affairs, vol. 35, no. 1, 45-72.
 10. Rudkowski, J. (2014). Retailer-Non Profit Organization Partnerships: Building Trust with Socially Conscious Customers. W: F. Musso, E. Druica (red.), Handbook on research on retailer-consumer relationship development. Hershey: IGI Global Book.
 11. Śmigielska, G. (2012). Marketing społecznie zaangażowany - mariaż marketingu i społecznej odpowiedzialności. W: G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 12. van den Brink, D., Odekerken-Schröder, G., Pauwels, P. (2006). The effect of strategic and tactical cause-related marketing on consumers' brand loyalty. Journal of Consumer Marketing, no 23/1, 15-25.
 13. Varadarajan, P.R., Menon, A. (1988). Cause Related Marketing. A Coalignement of Marketing Strategy and Corporate Philanthropy. Journal of Marketing, no 52(3), 58-74.
 14. www.tescodlaszkol2013.tesco.pl (8.02.2015).
 15. www.wielkakampaniazycia.pl/o-kampanii/ (6.02.2015).
 16. www.biedronka.pl
 17. www.lidl.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu