BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefańska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa handlowe w ocenie przedstawicieli samorządów terytorialnych
Socially Responsible Trade Companies in the Assessment of Local Government Representatives
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 679-689, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Handel detaliczny, Przedsiębiorstwo handlowe, Badania ankietowe, Wyniki badań
Local government, Corporate Social Responsibility (CSR), Retail trade, Commercial enterprises, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Wśród istotnych dla działalności przedsiębiorstw interesariuszy ważną grupę stanowią lokalne władze samorządowe. Mimo, że mają istotny wpływ na ich działalność, są one często pomijane w komunikacji przedsiębiorstw z otoczeniem. Celem artykułu jest ocena wizerunku społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw handlowych przez przedstawicieli samorządów lokalnych. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządów na temat postrzegania roli i społecznego zaangażowania przedsiębiorstw handlowych. Badania sfinansowano ze środków finansowanego przez NCN grantu DEC-2011/03/B/HS4/03576. (abstrakt oryginalny)

Local governments belong to important for companies groups of stakeholders. Although they have a significant impact on businesses, they often are omitted in corporate communication. The aim of the article is to introduce the image of socially responsible commercial enterprises for local governments as a result of their communication activities. The article presents the results of research carried out among representatives of local governments on the social perception of the role and involvement of commercial enterprises. The research was funded by a grant funded by the National Science Centre No. DEC-2011/03/B/HS4/03576. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bhattacharya, C.B., Korschun, D., Sen, S. (2009). Strengthening Stakeholder-Company Relationships Through Mutually Beneficial Corporate Social Responsibility Initiatives. Journal of Business Ethics, no. 85, 257-272.
 2. Działania samorządów na rzecz popularyzacji CSR, http://csr.pl/article/388/, (dostęp 20.02.2015).
 3. Frederick, W.C. (1994). From CSR1 to CSR2, The Maturing of Business-and-Society Thought. Business & Society, vol. 33, no. 2, 150-164.
 4. www.rzetelnafirma.pl/media-o-nas (dostęp 10.02.2015).
 5. Husted, B.W., Allen, D.B. (2010). Corporate Social Strategy. Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Kaniewska-Sęba, A., Leszczyński, G., Pilarczyk, B. (2006). Badania marketingowe na rynku business-to-business. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 7. Kłosiewicz-Górecka, U., Słomińska, B. (2001). Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu. Warszawa: Difin.
 8. Mącik, R. (2005). Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 9. Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa. Harvard Business Review Polska, maj.
 10. Przedsiębiorstwa o samorządach, Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztofek, http://biznestuba.pl/eksperci/przedsiebiorstwa-o-samorzadach-komentarz-dr-malgorzaty-starczewskiej-krzysztoszek/ (dostęp 10.01.2015).
 11. Raport Biznes i Samorząd - wzajemne relacje, (2014). Rzetelna Firma, http://www.rzetelnafirma.pl (dostęp 10.02.2015).
 12. Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, www.gap.uek.krakow.pl/images/dokumenty_sympozja/odpbiz.pdf (dostęp 20.01.2015).
 13. Stefańska, M. (2010). Koncepcja społecznej odpowiedzialności mikroprzedsiębiorstw jako źródło ich przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym. W: Sz. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku: implikacje otoczenia rynkowego. Warszawa: PWE.
 14. Stefańska, M. (2014a). Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 15. Stefańska, M. (2014b). Asymetria pomiędzy działaniami przedsiębiorstw a oczekiwaniami nabywców w zakresie komunikowania o CSR. Marketing i Rynek, nr 4, s. 144-151 (online).
 16. Visser, W. (2010). The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business. Journal of Business Systems, Governance and Ethics, vol. 5, no. 3, 7-22.
 17. Zarządzenie Ministra Gospodarki w sprawie powołania Zespołu do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, poz. 13, Dz. Urz. Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu