BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolecka-Makowska Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
E-konsument w Rumunii na tle wybranych aspektów zachowań europejskiego e-konsumenta
E-consumers in Romania Comparing to the Selected Aspects of the European E-consumer's Behaviour
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 710-721, rys., tabl., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Zakupy online, Konsument, Zachowania konsumenta
Internet, Online shopping, Consumer, Consumer behaviour
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Rumunia, Europa
Romania, Europe
Abstrakt
E-konsument staje się ważnym segmentem rynku europejskiego. Stanowi on także wyzwanie dla wielu przedsiębiorców działających w Internecie. Współcześnie ważnym rynkiem docelowym dla przedsiębiorstw działających online nie są już tylko e-konsumenci z krajów Europy zachodniej i środkowej ("starej Unii Europejskiej"), ale także z Europy Wschodniej. Rumunia jako przykład rozwijającego się rynku Europy wschodniej nabiera coraz większego znaczenie dla przedsiębiorstw oferujących produkty online. W artykule przedstawiono wyniki badań wtórnych i pierwotnych. Informacje wtórne stanowią podstawę analizy sytuacji ekonomicznej Rumunii na tle krajów Unii Europejskiej oraz zachowań zakupowych e-konsumentów w Europie. Informacje pierwotne umożliwiające rozpoznanie zachowań nabywczych e-konsumentów w Rumunii to wyniki badań ilościowych zrealizowanych w Katedrze Rynku i Konsumpcji UE Katowice w ramach projektu pt. Handel i usługi w Europie - diagnoza i perspektywy rozwoju (2013-2015). (abstrakt oryginalny)

E-consumer is becoming an important segment of the European market, a therefore he is a great challenge for the Internet entrepreneurs. Today, an important target market for enterprises running their businesses online are not just e-consumers from the countries of Western and Central Europe ("old EU"), but also from Eastern Europe. Romania as an example of a growing market in Eastern Europe is becoming increasingly important for companies that offer products online. The article presents the results of the desk and field research. Secondary information formed the basis for the analysis of the economic situation of Romania comparing to the European Union countries and e-purchasing behaviour of consumers in Europe. Direct information that allowed to recognize the e-purchasing behaviour of e-consumers in Romania are the results of the quantitative researches conducted by the Department of Market and Consumption of the UE Katowice entitled "Trade and services in Europe - diagnosis and development perspectives" (2013-2015). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument. Typologia, zachowania. Gliwice: Helion.
 2. Jaciow, M., Wolny, R., Stolecka-Makowska, A. (2013). E-consumer In Europe. Comparative analysis of behaviours. Gliwice: Helion.
 3. Kucharska, B., Kucia, M., Maciejewski, G., Malinowska, M., Stolecka-Makowska, A. (2015). The retail trade in Europe - diagnosis and future perspectives. Katowice: UE.
 4. Kolny, B., Kucia, M., Stolecka, A. (2011). Produkty i marki w opinii e-konsumentów. Gliwice: Helion.
 5. Rudnicki L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.
 6. Garbarski L. (1998). Zachowania nabywców. Warszawa: PWE.
 7. Kędzior Z. (red.) (2003). Konsument na rynku. Postawy wobec produktów. Katowice: CBiE.
 8. PostNord (2014). E-commerce In Europe 2014, www.postnord.com/globalassets/global/english/document/publications/2014/e-commerce-in-europe-2014.pdf (02.04.2014).
 9. Ecommerce Europe (2013). Europe B2C. E-commerce report 2013, www.ecommerce-europe.eu (02.04.2014).
 10. Gemius (2011). E-commerce 2011: trends and attitudes. Research into Romanian internet users (02.04.2014).
 11. Rynek wschodnioeuropejski jest "uśpionym gigantem" e-commerce, 2014, www.evigo.pl/5343-raport-rynek-wschodnioeuropejski-jest-uspionym-gigantem (02.04.2014).
 12. www.ecommercenews.eu/ecommerce-romania-grew-1-1-billion-euros-2014 (02.04.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu