BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kauf Sabina (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Sustainable Development as a Basis for the Formation of Supply Chains
Zrównoważony rozwój jako podstawa kształtowania łańcuchów dostaw
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 1, s. 99-108, bibliogr. 24 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Sustainable TSL
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Ekologia, Rozwój zrównoważony
Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Ecology, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojawiające się na rynku zmiany i wzrost ekologicznej świadomości konsumentów spowodował dążenie do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju wzdłuż całego łańcucha dostaw. Jednak tworzenie takich łańcuchów nie jest proste. Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak zarządzać łańcuchem dostaw, by był on zrównoważony?(abstrakt oryginalny)

Emerging market changes and increasing environmental awareness of consumers caused the pursuit to implement the principles of sustainable development along the entire supply chain. However, creating such chains is not easy. The purpose of this article is to seek answers to the question: how to manage the supply chain for it to be sustainable?(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen M., Skjoett-Larsen T. (2009), Corporate social responsibility in global supply chains, "Supply Chain Management: An International Journal", vol. 14 no. 2, pp. 75-86.
 2. Carter, C.R., Jennings, M.M. (2002), Logistics social responsibility: an integrative framework, "Journal of Business Logistics", vol. 23 no. 1, pp. 145-180.
 3. Carter C.R., Rogers D.S. (2008), A framework of sustainable supply chain: Moving toward new theory, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management" vol. 38 no. 5, pp. 360-387.
 4. Czymmek, F., Freier, I., Hesselbarth, C., Kleine, A., Corporate social responsibility, in: Betriebliches Umweltmanagement, eds. Baumast, A., Pape, J., Stuttgart.
 5. GCI, Capgemini (2008), The future supply chain 2016. Serving consumers in a sustainable way, Global Commerce Initiative and Capgemini, http://supplychainmagazine.fr/TOUTE-INFO/ETUDES/GCI_Capgemini-SC2016.pdf [10.04.2014].
 6. http://odpowiedzialnybiznes.pl [10.05.2012];
 7. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9976030,Chiny__Kolejne_samobojstwo_w_fabryce_ fox conn. html [09.05.2013].
 8. http://www.scirisheyes.com/zarzadzanie-lancuchem-dostaw-green-oraz-proces-jejwdrazania [10.06.2014].
 9. Jabłoński A. (2013), Modele zrównoważonego biznesu, Diffin, Warszawa.
 10. Kauf S., Tłuczak A. (2014), Społeczna odpowiedzialność łańcucha dostaw jako element zrównoważonego rozwoju (Analiza postaw wobec CSR), "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", vol. 3, pp. 6-12.
 11. Kisperska-Moroń D. (2012), Ewolucja koncepcji społecznych aspektów funkcjonowania łańcuchów dostaw, in: Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, ed. Kauf, S., Uniwersytet Opolski and Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole.
 12. Kosel, M., Weißenrieder, J. (2010), Das NPM-Konzept - engagierte Mitarbeiter sind kein Zufall, in: Nachhaltiges Personalmanagement in der Praxis, eds. J. Weißenrieder, J., Kosel, M., Wiesbaden.
 13. Leal Filho, W. (ed.) (2006), Innovation, education and communication for sustainable development, Series: Environmental Education, Communication and Sustainability, vol. 24, Peter Lang, Frankfurt am Main.
 14. Müller, M., Moutchnik, A., Freier, I. (2009), Standards und Zertifikate im Umweltmanagement und im Sozialbereich, in: Betriebliches Umweltmanagement, eds. Baumast, A., Pape, J., Stuttgart.
 15. Petruschke, T., Philipps, S. (2010), Strategische Allianzen für nachhaltige Entwicklung. Eine Wertschöpfungskettenanalyse am Beispiel der globalen Aluminiumindustrie, Arbeitspapier im Rahmen des BMBF-Projekts "Strategische Allianzen für nachhaltige Entwicklung - Innovationen in Unternehmen durch Kooperation mit NPOs (StratAll)", Wuppertal.
 16. Platje, J. (2014), Minimizing redundancies and ways to deal with trade-offs in decision making within integrated management systems, "Central and Eastern European Journal of Management and Economics", vol. 2 no. 2, pp. 121-139.
 17. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, art. 3, ust. 50.
 18. Promberger, K., Spiess, H., Kössler, W. (2006), Unternehmen und Nachhaltigkeit, Linde Verlag, Wien.
 19. Seuring S., Müller M. (2008), Form a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management, "Journal of Cleaner Production", vol. 16 no. 15, pp. 1699-1710.
 20. Straube F., Doch S.A., Nagel A. (2009), Kundenorientierung und Nachhaltigkeit als Treiber der Logistik, in: Erfolg kommt von innen, Deutscher Logistik-Kongress Hrsg., Berlin.
 21. Supply Chain Sustainability. A Practical Guide for Continuous Improvement (2010), UN Global Compact, Businessfor Social Responsibility, www.unglobalcompact.org/docs/ issues_doc/supply_chain/SupplyChainRep_spread.pdf [08.04.2014].
 22. Szokalska A. (2012), Współczesny konsument w świecie wartości, "Methamorphosis Brand Communications", http://www.metamorphosis.com.pl/wiedza/wspolczesny-konsument-w-swiecie-wartosci/ [20.09.2014].
 23. Ullman D. G., The Mechanical Design Process, New York 1992.
 24. Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (2014), www.globalreporting.org/ resourcelibrary/Polish-G3-Reporting-Guidelines.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu