BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gądek-Hawlena Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wróbel Marek
Tytuł
The Effects of Innovative Solutions Implemented in the Supply Chain of the Public Postal Operator in Poland
Konsekwencje wdrożenia innowacyjnych rozwiązań do łańcucha dostaw polskiego operatora pocztowego
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 1, s. 35-44, bibliogr. 31 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Sustainable TSL
Słowa kluczowe
Poczta, Usługi pocztowe, Innowacje, Innowacje w usługach, Łańcuch dostaw
State post, Postal services, Innovations, Innovations in services, Supply chain
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeobrażenia rynku pocztowego, które następują od początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce wymusiły na Poczcie Polskiej S.A. dokonanie wielu zmian w różnych dziedzinach jej działalności. Celem tych przekształceń jest dostosowanie się do nowych wymogów prawnych oraz innowacji wprowadzonych w pocztowym łańcuchu dostaw bez których pocztowy opera-tor nie mógłby funkcjonować, oraz które przyczyniły się do dywersyfikacji świadczonych usług. Celem artykułu jest prezentacja oraz ocena zmian, które zostały stworzone oraz wdrożone przez Pocztę Polską S.A.(abstrakt oryginalny)

Transformations on the postal market that have occurred since the end of the 1990s extorted Poczta Polska S.A. from implementation of changes in many areas of its activity. The purpose of these transformations is to adapt to new legal requirements, technical and technological changes and to cope with the growing competition within the postal market. Factors playing an essential role with regard to the above are initiatives taken and innovations implemented in the postal logistic chain, without which the postal operator could not operate and which contribute to the diversification of provided services. The purpose of this article is to present and assess the changes in the postal created and implemented by Poczta Polska.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of September 5, 2008 on commercialization of the public utility PP (Journal of Laws No. 180, item 1109).
 2. Antyweb (2013), Rewolucja Poczty Polskiej - envelo poczta prosta, http://antyweb.pl/rewolucja-poczty-polskiej-envelo-poczta-prosta/ [21.03.2014]
 3. Dieke A., Hillebrand A., Joyce C., Niederprüm A. (2014), Design and development of initiatives to support the growth of e-commerce via better functioning parcel delivery systems in Europe, WIK Consult, Bad Honnef, http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/20140828-wik-markt-support-e-commerce_final-report_en.pdf [11.03.2014].
 4. Directives of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 2002/39/EC of June 10, 2002 and 2008/6/EC of February 20, 2008.
 5. Envelo (2014), http://www.envelo.pl/przewodnik.html [21.03.2014].
 6. EU Official Journal (1998), Directive 1997/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 on common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service (EU Official Journal L.1998.15.14).
 7. EU Official Journal (2002), Directive 2002/39/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 amending Directive 97/67/EC with regard to the further opening to competition of Community postal services (EU Official Journal L.2002.176.21;
 8. EU Official Journal (2008), Directive 2008/6/EC of the European Parliament and of the Council of 20 June 2008 amending Directive 97/67/EC with regard to the full accomplishment of the internal market of Community postal services (EU Official Journal L.08.52.3);
 9. Gądek-Hawlena T., Wróbel M. (2009), Przekształcenia systemu logistycznego publicznego operatora pocztowego w Polsce i ich wpływ na sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa (Transformations of the logistic system of a postal operator in Poland and their impact on the efficiency of the company's operations), in: The functioning of logistics systems, eds. Jaworski J., Rytlewski A., Scientific papers of WSB Schools of Banking in Gdańsk, Volume II, WSB Schools of Banking in Gdańsk and Cedet Sp. z o.o., Gdańsk.
 10. Gądek-Hawlena T., Wróbel M. (2013), The use of outsourcing in transport for the purpose of improving the effectiveness of the postal supply chain, in: Contemporary transportation systems. selected theoretical and practical problems. The co-modality of transportation, eds. Janecki, R., Krawiec, S., Sierpiński, G., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013;
 11. Gazeta Wyborcza (2013), Poczta Polska będzie gotowa do upublicznienia za 2-3 lata, http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,14125090,Poczta_Polska_bedzie_gotowa_do_upublicznienia_za_2_3.html#ixzz2vVZooFN.
 12. Hines T. (2004), Supply chain strategies. Customer - driven and customer - focused, Elsevier, Oxford.
 13. Jurczak T. (2014), Poczta Polska rozwija platformę Envelo. Będzie neofaktura i tańsze usłu-gi, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/773009,poczta-polska-rozwija-platforme-envelo-bedzie-neofaktura-i-tansze-uslugi.html [12.03.2014].
 14. Logistyka.net.pl (2012), Cross-docking w logistyce produkcji - na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/logistyka/item/7899-cross-docking-w-logistyce-produkcji-na-przykladzie-przedsiebiorstwa-produkcyjnego [11.03.2014].
 15. Mentzer J.T., Myers M.B., Stank T.P. (2007), Handbook of global supply chain management, Sage Publications, Thousand Oaks - London-New Dehli.
 16. Miączyński, P., Kostrzewski, L. (2014), Prezes Poczty Polskiej: ostatni list w 2025 r. Co dalej?, http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,14314271,Prezes_Poczty_Polskiej__Ostatni_list_w_2025_r__Co.html#ixzz3Krf69tHW.
 17. Onet.biznes (2014), Poczta Polska zaskarżyła wyrok KIO ws. obsługi sądów i prokurator, http://biznes.pl/wiadomosci/poczta-polska-zaskarzyla-wyrok-kio-ws-obslugi-sado,5597190,news-detal.html.
 18. Poczta Polska (2013), Annual report 2012 http://www.poczta-polska.pl/o-firmie/dane-finansowe/sprawozdania-finansowe/ [19.11.2013].
 19. Poczta Polska (2014), http://www.poczta-polska.pl/biznes/korespondencja/przesylka-hybrydowa/.
 20. Pocztowokurierski.pl (2012), Przedsiębiorstwo pocztowe dziś i w przyszłości - panel dyskusyjny ekspertów cz V, http://www.pocztowokurierski.pl/uslugi-pocztowe/art,113,przedsiebiorstwo-pocztowe-dzis-i-w-przyszlosci-panel-dyskusyjny-ekspertow-cz-v.html [11.03.2014].
 21. Postal Law Act of June 12, 2003 (Journal of Laws of 2008 No. 189, item 1159 as amended).
 22. Public Procurement Law Act of January 29, 2004 (Journal of Laws of 2010 No. 113, item 759 as amended).
 23. Regulation of the Minister of Infrastructure of January 9, 2004 on the conditions of providing general postal services (Journal of Laws No. 6, item 34 as amended).
 24. Skarżyński, S. (2013), Nowa Poczt@, "Magazyn Poczta Polska", No. 6(819).
 25. Wróbel M. (2013), Potencjalne możliwości wykorzystania i niezbędne zmiany do wprowadzenia w systemie logistyki pocztowej w aspekcie integracji usług realizowanych na potrzeby poczty i rynku TSL (Potential possibibities of using of and necessary changes to be made in the postal logistic system in terms of the integration of the services provided for the need of post and TSL market), "Studia Ekonomiczne", no. 143, ed. Michałowska M., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, pp. 418-432.
 26. Wróbel M. (2009), Programy naprawcze w kontekście rozważań nad docelowym modelem systemu logistyki publicznego operatora pocztowego w Polsce (Recovery plans in the context of consideration of the target model of the logistics system of a public postal operator in Poland), "Zeszyt Naukowy", no. 544, Rynki przemysłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju, eds. Babis, H., Czaplewski, R., Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, p. 313.
 27. Wróbel M. (2009), W poszukiwaniu lepszych rozwiązań (część pierwsza i druga) (In search of better solutions (part I and II)), "Poczta Polska", 2009, no. 8, 9, pp. 10-11, pp. 16-17.
 28. Supreme Audit Office (2012), Commercialization and restructuring of Poczta Polska, Information on the audit results, Ref. no. 119/2012/P/11/064/KIN, the Supreme Audit Office, Warsaw 2012, http://www.nik.gov.pl/plik/id,3973,vp,5056.pdf [11.03.2014].
 29. Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2012 (Report on the state of the postal market for the year 2012) (2013), Office of Electronic Communications Warsaw, 2013, http://www.uke.gov.pl/rynek-uslug-pocztowych-12343;
 30. Poczta Polska (2014), Strategy of Poczta Polska up to 2015, http://www.pocztapolska.pl/strategia-poczty-polskiej-do-2015-roku/.
 31. Wolny rynek pocztowy od 2013 r. Czy aby na pewno? (Free postal market since 2013. Is it sure?), http://www.wnp.pl/wiadomosci/wolny-rynek-pocztowy-od-2013-r-czy-aby-na-pewno,176862.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu