BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mamak-Zdanecka Marzena (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie), Maksymowicz Agata (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Tytuł
W kierunku międzygeneracyjnego rynku pracy
Źródło
Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2015, nr 36, s. 36-51, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Starzenie się społeczeństw, Kompetencje pracownicze
Labour market, Ageing of the population, Employees competencies
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Projektowanie gospodarki przyszłości jest tożsame z planowaniem architektury rynku pracy i konstytuujących go relacji pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą. To, na czym wcześniej była oparta gospodarka, straciło swoje kluczowe znaczenie, a nową wartością i źródłem bogactwa staje się tworzenie, przekazywanie i wdrażanie wiedzy zarówno przez społeczności, organizacje jak i indywidualnie przez jednostki. Współczesny rynek pracy, jest odwzorowaniem megatrendów, globalizacji, przedsiębiorczości innowacyjności, ale także zmian demograficznego starzenia się społeczeństw. Zderzenie się z tymi zjawiskami aktorów rynku pracy jest swoistą konfrontacją, wymagającą akceptacji międzygeneracyjnego funkcjonowania i nabycia sprawności w zarządzaniu bardzo zróżnicowanym wiekowo i kompetencyjnie zasobem pracowników. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na cechy poszczególnych współistniejących na rynku pracy pokoleń pracowników w kontekście funkcjonalnym a nie dysfunkcjonalnym. W konsekwencji próba wskazania katalogu działań ze strony pracodawców i pracobiorców, konieczności mariażu pomiędzy decydentami biznesu, uczelniami wyższymi oraz beneficjentami działań obu grup - pracobiorcami ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów. Dla egzemplifikacji rozważań o wzajemnym porozumieniu głównych aktorów rynku pracy zamieszczono studium przypadku Elektronicznej Platformy Analizy Kompetencji EPAK. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broszura dla studentów: EPAK w pytaniach i praktyce. Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji w 23 pytaniach. Jak pomóc poprawić jakość kształcenia w szkołach wyższych w Polsce oraz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy przy pomocy systemu EPAK, Kraków 2015.
 2. Broszura dla uczelni: Zapytaj mnie o EPAK. Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji w 23 pytaniach. Jak skutecznie monitorować jakość kształcenia w szkole wyższej oraz poznawać edukacyjne potrzeby rynku pracy przy pomocy systemu EPAK Kraków 2015.
 3. Broszura dla pracodawców: EPAK w 29 pytaniach. Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji - powiedz nam czego oczekujesz od absolwentów. Jak zmienić polski system kształcenia, aby na rynek pracy trafiali ludzie posiadający przydatne dla przedsiębiorców umiejętności. Powiedz nam czego potrzebujesz i miej wpływ na programy kształcenia studentów Kraków 2015.
 4. Cieślik J., Przedsiębiorczość polityka rozwój, SEDNO Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2014.
 5. ]Dobrowolski Z., Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella http://www.bbc.uw.edu.pl/Content/20/08.pdf (na dzień 20 listopada 2014).
 6. Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego testującego "Monitoring losów absolwentów - drogą do sukcesu uczelni XXI wieku", EPAK, Kraków 2014.
 7. Górniak J. (red.) Kompetencje Polaków a potrzeby gospodarki polskiej. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014 http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20140523082725/BKL_IVed_raport_podsumowujacy.pdf?1400826454 (na dzień 10 stycznia 2015).
 8. Kołakowski L. Moje słuszne poglądy na wszystko, Znak, Kraków 1999.
 9. Kurkiewicz J. (red.) Procesy demograficzne i metody ich analizy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 10. Maksymowicz A.; Mamak-Zdanecka M., Kompetencje absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy kontekście monitoringu losów absolwentów [w:] S. Shchudlo, P. Długosz (red.) Polityka młodzieżowa: problemy i perspektywy. Numer 5 (Youth Policy: problems and procpects. Number 5), Shvydkodruk , Drohobycz - Przemyśl, 2014.
 11. Mamak-Zdanecka M.,Organizacje w gospodarce opartej na wiedzy. Antycypowane zmiany [w:] B. Gąciarz, M. Mamak-Zdanecka (red. nauk.) Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy, Printpap, Łódź 2011.
 12. Kozłowski M., Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 13. Waligórska M., Kostrzewa Z., Potyra M., Rutkowska L. 2014. Prognoza ludności na lata 2014-2050. Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych: Warszawa. pdf.
 14. Zakrzewska M., Okiem pracodawcy [w:] M. Kiełkowska (red.) Zeszyty demograficzne. Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
 15. www. epak.edu.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6285
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu