BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dźwigoł Henryk (Politechnika Śląska)
Tytuł
Warsztat badawczy w naukach o zarządzaniu
Research Tools in Management Science
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2015, z. 83, s. 133-142, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Nauki o zarządzaniu, Metody badawcze, Proces badawczy
Management sciences, Research methods, Research process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono założenia do budowy warsztatu badawczego w naukach o zarządzaniu. Omówiono kierunki rozwoju metod i technik badawczych w naukach o zarządzaniu. Scharakteryzowano proces badawczy i metodykę badawczą. Szczególną uwagę zwrócono na powiązanie nauki i praktyki w procesie zarządzania oraz triangulację metod badawczych. Podkreślono, że badań naukowych nie należy rozpoczynać w przypadku, gdy stawiane pytania są społecznie bez znaczenia czy wręcz zbyt proste, by być tematem badań.(abstrakt oryginalny)

The following article presents assumptions for elaborating a set of research tools to be used in management science. The author of this paper described trends in the development of research methods and techniques in management science. A research process and research methodology were characterised. A particular emphasis was placed on combination of science and practice in the management process, as well as triangulation of research methods. It was underlined that scientific research should not be initiated in case where the questions asked are meaningless in the social context or too simple to be a subject of research.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. Chełpa S.: Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 996, "Monografie i Opracowania", nr 155, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 3. Jokiel G.: O celach nauki organizacji i zarządzania, [w:] Jagoda H., Lichtarski J. (red.): Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem-celowość, skuteczność, efektywność. Wrocław 2006
 4. Kostera M.: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 5. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Koźmiński K.A.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Poradnik dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 7. Koźmiński K.A.: Reaktywacja. Poltext, Warszawa 2011.
 8. Koźmiński K.A.: Tradycyjna antymonia nauki i zarządzania. Nauka 2000, nr 1.
 9. Matejun M.: Metoda badania przypadków w naukach o zarządzaniu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10/2011.
 10. Rószkiewicz M.: Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
 11. Lichtarski J.: O endogenicznych barierach rozwoju nauk o zarządzaniu, [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania: księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007.
 12. Nogalski B., Rutka R.: Kluczowe kwestie współczesnego rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce, [w:] Współczesne kierunki nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Katowice 2007.
 13. Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. Niemczyk J.: Metodologia nauk o zarządzaniu, [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Redakcja naukowa Wojciech Czakon, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 15. Rokita J.: Charakterystyczne cechy nauk o zarządzaniu, [w:] Współczesne kierunki nauk o zarządzaniu. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Jerzego Rokity. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Katowice 2007.
 16. Sułkowski Ł.: Epistemologia w naukach o zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 17. Sudoł S.: Nauki o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 18. Sudoł S.: Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2007.
 19. Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wyd. Śląsk, Katowice 2005.
 20. Shah S., Corley K.: Building Better Theories by Bridging the Qualitative-Quantitative Divide. "Journal of Management Studies" 2006, vol. 43, no. 8, p. 1830; Czakon W.: Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji", nr 9 2009.
 21. Sułkowski Ł.: Etos nauk o zarządzaniu, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauk i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa (pod red.): H. Jagody i L. Lichtarskiego, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010.
 22. http://mfiles.pl/pl, 22.07.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu