BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Patrycja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, 2013, s. 779-789, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Gospodarka światowa, Kryzys gospodarczy
Enterprise management, Restructuring of enterprises, World economy, Economic crisis
Abstrakt
Restrukturyzacja przedsiębiorstw poprzez innowacyjność umożliwia nie tylko adaptację przedsiębiorstw do zmian zachodzących w środowisku zewnętrznym, ale również stwarza szansę na ich antycypację. Turbulentne zmiany zachodzące w otoczeniu powodują, że innowacyjność przedsiębiorstw' jest współcześnie nie tylko wyzwaniem, lecz koniecznością. W konsekwencji koniecznością staje się realizacja działań na dwóch poziomach, na poziomie społeczeństwa i gospodarki oraz na poziomie przedsiębiorstw. W warunkach polskich innowacyjność przedsiębiorstw nie jest zjawiskiem powszechnym, tak jak w wysoko rozwiniętych krajach europejskich. Przystąpienie Polski do struktur unijnych, możliwość konkurowania na rynku wspólnotowym, a także globalizacja rynków zbytu, wzrost wymagań konsumentów wymuszają na polskich przedsiębiorcach konieczność intensyfikacji działań innowacyjnych, szczególnie w zakresie unowocześniania produktów i technologii, a także w innych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. Innowacyjność firm nie zależy wyłącznie od nich samych. Zachodzi konieczność wspierania przez państwo zachowań innowacyjnych, m.in. poprzez kształtowanie efektywnego mechanizmu ekonomicznego w gospodarce, ustanawianie instrumentów polityki innowacyjnej, które będą stymulowały wysiłki kadry zarządzającej na rzecz generowania rozwiązań innowacyjnych. Każde przedsiębiorstwo powinno być inspiratorem ciągłych zmian, a zwłaszcza przedsięwzięć innowacyjnych, których powodzenie w dużej mierze zależy od mobilizacji wszystkich pracowników do twórczego myślenia, działania oraz uczenia się. Tylko takie przedsiębiorstwa staną się filarem nowoczesnej gospodarki, opartej na wiedzy i innowacjach. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk P., Brzychczy E.: Current Directions In Restructuring Polish Mining Companies. W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes. Eds. J. Kaczmarek, T. Rojek. Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics, FCUE, Cracow 2012.
  2. Kapitał dla firm 2010 - Raport IPO Kapitał dla firm 2010. Rozwój na pełnych żaglach.
  3. Polska. Raport o konkurencyjności 2008. Red. M.A. Weresa. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2008.
  4. Porada-Rochoń M.: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Difin S.A., Warszawa 2009.
  5. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Brdulak J., Brdulak-Rutkowska A., Żbikowska K.: Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie - poradnik dla przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
  6. The OECD Bologna Ministerial Conference. Enhancing SME Competitiveness, Organization for Economic Co-Operation and Development, France 2001.
  7. Turek M.: Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2007.
  8. Twarde Lądowanie 2 - Raport z transformacji. Europa Środkowa i Wschodnia w obliczu kryzysu zadłużeniowego. PriceWaterhouseCoopers, 2010.
  9. www.forbes.pl/artykuly/sekcje/investor/katowicki-holding-weglowy-za-rok-na-gpw
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu