BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konieczna Izabela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Restrukturyzacja spółdzielni poprzez fuzje i przejęcia
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, 2013, s. 821-830, rys., tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Spółdzielnie, Fuzje i przejęcia
Enterprise management, Restructuring of enterprises, Cooperatives, Mergers and acquisitions
Abstrakt
Sposób funkcjonowania spółdzielni, jak każdej organizacji, jest zdeterminowany przez przyjętą strategię rozwoju, określoną na podstawie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy mocnych i słabych stron jej wnętrza oraz szans i zagrożeń występujących w jej otoczeniu. Jednym ze sposobów rozwoju spółdzielni jest rozwój zewnętrzny polegający na stowarzyszaniu się z innymi organizacjami lub ich nabywaniu. Na decyzje dotyczące rozwoju zewnętrznego ma wpływ wiele czynników, a do najważniejszych z nich należą bariery wejścia, które stają się możliwe do pokonania dopiero po wzroście, konieczność zmiany strategii, dojrzałość sektora, możliwości spółdzielni w sferze finansowej, technologicznej i personalnej. Rozwój ten może przybrać wiele form, począwszy od połączenia się z innymi organizacjami, nabycia części organizacji i na zakupie całej organizacji kończąc. Jednakże podwójny charakter spółdzielni, a mianowicie zrzeszenia i przedsiębiorstwa, powoduje, że proces rozwoju zewnętrznego staje się bardziej skomplikowany. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fuzje i przejęcia. Red. W. Frąckowiak. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 2. Johnson H.: Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych. K.E. Liber, Warszawa 2000.
 3. Machaczka J.: Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1998.
 4. Malara Z.: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 9.
 5. Pierścionek Z.: Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 6. Praktyka zarządzania strategicznego. Studia polskich przypadków. Red. E. Urbanowska-Sojkin. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 7. Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 8. "Serwis Informacyjny Społem" 2006, nr 1.
 9. Ustawa prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. Dz.U. 1995, nr 54, poz. 288 z późn.zm.
 10. Witryna internetowa First Communications, www.cms.76sg.pl
 11. Witryna internetowa Spółki Inwestycje.pl S.A. www.inwestycje.pl
 12. Witryna internetowa gazety Rzeczpospolita, www.rp.pl
 13. Witryna internetowa Spółdzielczej Mleczarni Spomlek. www.spomlek.pl
 14. Witryna internetowa Spółdzielni Mleczarskiej "Sudowia". www.sudowia.com.pl
 15. Witryna internetowa Gazety Wyborczej, www.wiadomości.gazeta.pl
 16. Witryna internetowa Małopolskiej Spółdzielni Handlowej "Wizan". www.wizan.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu