BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ogrodnik Helena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Światowy rynek ubezpieczeń - wybrane tendencje
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 1, 2008, s. 141-154, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Finanse, Rynek ubezpieczeniowy, Składki ubezpieczeniowe
Finance, Insurance market, Insurance premium
Abstrakt
Światowy rynek ubezpieczeniowy podlega ciągłym przemianom ilościowym i jakościowym. Procesy zachodzące na tym rynku są nie tylko rezultatem zmian mających miejsce w samej działalności ubezpieczeniowej, ale również pozostają w ścisłym związku ze zjawiskami występującymi w gospodarce światowej . Celem opracowania było przedstawienie podstawowych tendencji występujących na światowym rynku ubezpieczeniowym oraz wskazanie ich determinant. Przyjęto, że poziom rozwoju rynku ubezpieczeniowego prawidłowo obrazują miary oparte na składce ubezpieczeniowej, dlatego analizie poddano wskaźniki ekonomiczne wykorzystujące ten parametr. Badania przeprowadzono na podstawie danych liczbowych charakteryzujących odpowiednie wielkości ekonomicznie w poszczególnych regionach świata, uwzględniając specyfikę działową. Wykazane tendencje są zatem charakterystyczne dla rynku światowego oraz jego regionów i nie muszą być zgodne z trendami występującymi w poszczególnych krajach. Badaniami objęto okres od 1997 do 2006 roku. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu