BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepańska-Woszczyna Katarzyna (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Postrzegana wartość usług dla studentów a ich lojalność wobec uczelni
The Perceived Value of Services by Students and Their Loyalty to the University
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 732-739, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Wartość dla klienta, Lojalność klientów, Satysfakcja klienta, Szkolnictwo wyższe, Badania ankietowe
Value to customer, Customer loyalty, Customer satisfaction, Higher education, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem pracy jest empiryczna analiza zależności między postrzeganą wartością dla klienta uczelni wyższej a ich lojalnością wobec uczelni. Pojęcie postrzeganej wartości znajduje zastosowanie również w kontekście szkolnictwa wyższego. Zmiany dynamicznie zachodzące na rynku szkolnictwa wyższego powodują, że uczelnie, by utrzymać swoją pozycję rynkową, muszą zaoferować konkurencyjny produkt, będący dla ich klientów źródłem wymiernej wartości. Konieczne jest więc poszukiwanie czynników determinujących postrzeganą wartość produktu edukacyjnego dla klienta. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych prowadzonych wśród studentów studiów II stopnia, poprzedzonych przeglądem literatury marketingowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is empirical analysis of the relationship between perceived value for the university customer and their loyalty to the university. The concept of perceived value also applies in the context of higher education. Dynamic changes taking place in the higher education market force universities, so that they could maintain their market position, to offer a competitive product that is the source of real value to their customers. It is therefore necessary to seek factors determining the perceived value of the educational product for the customer. The paper presents the findings of the research conducted among second-cycle students, preceded by a review of the marketing literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson, E.W., Mittal, V. (2000). Strengthening the satisfaction-profit chain. Journal of Service Research, 3, 107-120.
 2. Bąk, J., Stach, P. (2010). Wpływ wartości dla klienta na zadowolenie, lojalność oraz rekomendacje - studium przypadku wyższej szkoły biznesu. W: A. Nalepka, A. Ujwary-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (108-116), WSB-NLU, Nowy Sącz.
 3. Beldona, S., So, S., Morrison, A. (2006). Trade-Off Analysis of perceived customer value: the case of a Travel Vacation Club. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 14(3), 63-78.
 4. Bloemer, J., de Ruyter, K., Wetzels, M. (1999). Linking perceived service quality and service loyalty: A multidimensional perspective. European Journal of Marketing, 33, 1082-1106.
 5. Deng, Z., Lu, Y., Wei, K. K., Zhang, J. (2010). Understanding customer satisfaction and loyalty: an empirical study of mobile instant messages in China. International Journal of Information Management, 30, 289-300.
 6. Dick, A.S., Basu, K. (1994). Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 22, 99-113.
 7. Drucker, P.F. (1985). Innovation and Entrepreneurship, New York, NY: Harper and Row.
 8. Helkkula, A., Pihlström, M., Kelleher, M. From customer perceived value (PERVAL) to value-in-context experience (VALCONEX), The 2009 Naples Forum on Service, Napoli, Giannini Editore, Napels, Italy; [online] http://www.naplesforumonservice.it/uploads/files/HELKKULA_FROM%20CUSTOMER%20PERCEIVED%20VALUE%20-PERVAL-TO%20VALUE-IN-CONTEXT%20EXPERIENCE%20-VALCONEX-.pdf (12.02.2015).
 9. Jachnis, A., Terelak, J. F. (1998). Psychologia konsumenta i reklamy, Bydgoszcz: Oficyna Wyd. Branta.
 10. Janita, M. S., Javier F. M. (2013). The Antecedents of Client Loyalty in Business-to-Business (B2B) Electronic Marketplaces. Industrial Marketing Management, 42(5), 814-823.
 11. Landroguez, S. M., Castro, C. B., Cepeda-Carrión, G. (2013). Developing an integrated vision of customer value. Journal of Services Marketing, 27(3), 234-244.
 12. Mathwick, C., Malhotra, N.K., Rigdon, E. (2002). The effect of dynamic retail experiences on experiential perceptions of value: an Internet and catalog comparison. Journal of Retailing, 78(1), 51-60.
 13. Mizik, N., Jacobson, R. (2003). Trading Off Between Value Creation and Value Appropriation: The Financial Implications of Shifts in Strategic Emphasis. Journal of Marketing: 67(1), 63-76.
 14. Nowicki, P., Sikora, T. (2010). Czynniki kształtujące satysfakcję klienta oraz korzyści z pomiaru satysfakcji klienta w procesie doskonalenia jakości. W: T. Sikora (red.) Zarządzanie Jakością - Doskonalenie Organizacji (Tom 1, 171-181), Kraków: Wyd. Nauk. PTTŻ.
 15. Oliver, R.L. (1999). Whence customer loyalty? Journal of Marketing, 63, 33-44.
 16. Petrick, J.F. (2002). Development of a Multi-dimensional Scale for Measuring the Perceived Value of a Service. Journal of Leisure Research, 34(2), 119-134.
 17. Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance, New York, NY: Free Press.
 18. Snyder, D.R. (1986). Service loyalty and its measurement: a preliminary investigation. W: Venkatesan, M., Schmalensee, D. M., Marshall, C. (eds.), Creativity in Service Marketing: What's New, What Works, What's Developing (44-48), Chicago, IL: AMA.
 19. Sweeney, J.C., Soutar, G.N. (2001). Consumer perceived value: The development of a multiple item scale. Journal of Retailing, 77(2), 203-220.
 20. Wang, Y., Lo, H. P., Chi, R., Yang, Y. (2004). An integrated framework for customer value and customer-relationship-management performance: a customer-based perspective from China. Managing Service Quality: An International Journal, 14(2/3), 169-182.
 21. Woodruff, R. (1997). Customer Value: The Next Source for Competitive Advantage. Journal of the Academy of Marketing Science, 25(2), 139-153.
 22. Woodruff, R., Robert, B. (1995). Developing and Applying Consumer Satisfaction Knowledge: Implications for Future Research. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 6, 1-11.
 23. Yang, Z., Peterson, R. T. (2004). Customer Perceived Value, Satisfaction, and Loyalty: The Role of Switching Costs. Psychology and Marketing 10/2004; 21(10), 799-822.
 24. Zeithaml, V.A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 3(52), 2-22.
 25. Zeithaml, V.A., Berry, L.L., Parasuraman, A. (1996). The behavioral consequences of service quality. Journal of Marketing, 60, 31-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu