BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmiatacz Krzysztof (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Błachnio Aleksandra (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Wykorzystanie wiadomości SMS do badania opinii klientów 60+ sektora opieki zdrowotnej
The Use of Messages SMS to Study Opinions of 60+ Clients in Healthcare Sector
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 740-747, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi, Jakość życia, Nowe technologie, Badanie opinii
Ageing of the population, Elderly people, Quality of life, High-tech, Opinion research
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zjawisko starzenia się społeczeństwa ma zasięg globalny. W artykule przedstawiono jakie efekty daje wykorzystanie wiadomości SMS do badania klientów 60+ na przykładzie Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Zaprezentowano wady i zalety wykorzystania do badań opinii klientów nowoczesnych narzędzi opartych na technologiach internetowych i telefonicznych takich jak: kwestionariusz internetowy, poczta elektroniczna, elektroniczny informator, forum dyskusyjne, internetowy czat oraz sonda SMS i telefon. Wskazano, iż sonda SMS i kontakt telefoniczny wydają się najlepszymi narzędziami z powodu ich popularności, zwłaszcza wśród osób starszych. Przedstawiono także wnioski z badań opinii pacjentów Centrum Onkologii w Bydgoszczy w wieku 60+ przeprowadzonych za pośrednictwem sondy SMS. Ponieważ liczba odpowiedzi była mała w relacji do przeprowadzonej akcji reklamowej zachęcającej do udziału w badaniach, autorzy przeprowadzili dyskusję na temat przyczyny tego stanu rzeczy. (abstrakt oryginalny)

The phenomenon of aging population is worldwide. The article presents the results of the SMS implementation in the research of the 60+ clients / patients of Oncology Centre in Bydgoszcz. The authors discuss both advantages and disadvantages of the implementation of Internet technologies and telephony (for example: a web questionnaire, e-mail, electronic newsletter, forum, online chat, SMS random sample survey, and phone interviews) in opinion polls. The use of SMS and phone interviews are indicated as the most promising tools because of their popularity, especially among the elderly. Next, the authors describe the results of SMS survey of 60+ patients of Oncology Centre in Bydgoszcz. Although the advertising campaign was carried out to encourage the elderly participation in the pilot study the number of received responses was small. The reasons of such a little seniors' contribution to SMS survey were further investigated and discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Błachnio, A. (2012). Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
 2. Błachnio, A., Śmiatacz, K. (2013). Badania nad jakością życia polskich seniorów w czasach kryzysu. W: Z. Wyszkowska, M. Gotowska (red.), Poziom i jakość życia w dobie kryzysu. Bydgoszcz: Wydawnictwo UTP.
 3. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (2011). Wzrost standardu wyposażenia gospodarstw domowych (komunikat z badań). Warszawa. http://www.cbos.pl (10.03.2015).
 4. Goldsmith, J.C. (2012). The healthcare information technology sector. W: L.R. Burns (red.), The Business of Healthcare Innovation. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. International Telecommunication Union. (2014). Measuring the Information Society Report. Geneva. www.itu.int (10.03.2015).
 6. Islam, S.M., Grönlund, A. (2011). Factor influencing the adoption of mobile phones among the farmers in Bangladesh: theories and practices. International Journal on Advances in ICT for Emerging Regions, 04(01).
 7. Johansson, Å., Guillemette, Y., Murtin, F., Turner D., Nicoletti, G., de la Maisonneuve, Ch., Bagnoli, P., Bousquet, G., Spinelli, F. (2012). Long-term growth scenarios, Economic Department Working Papers 2012/ECO/WKP77.
 8. Reichert, M., Phillips, J. (2008). The changing generational contract within and outside the family: Britain and Germany compared. W: A. Walker, G. Naegele (red.) Social Policy in Ageing Societies. Basingstoke.
 9. Strzelecki Z., Potrykowska A. (red.) (2012). Polska w Europie - Przyszłość demograficzna. II Kongres Demograficzny, tom 1. Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa.
 10. Urząd Komunikacji Elektronicznej (2014). Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2013 roku. Warszawa. www.uke.gov.pl (10.03.2015).
 11. Waligórska M., Nowak L. (2009). Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa. www.stat.gov.pl (10.03.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu