BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodkowska Agata (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Problemy rosyjskiej dominacji na obszarze WNP
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2008, R. 6, s. 65-83, przypisy
Słowa kluczowe
Gospodarka narodowa, Gospodarka międzynarodowa, Współpraca gospodarcza, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Demografia, Integracja regionalna, Polityka zagraniczna
National economy, International economics, Economic cooperation, International economic cooperation, Demography, Regional integration, Foreign policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)
Commonwealth of Independent States (CIS)
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Obszar Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), nazywany również "bliską zagranicą", jest dla Federacji Rosyjskiej (FR) obszarem priorytetowym, strefą jej żywotnych interesów. Po upadku ZSRR stał się regionem, w którym Rosja była w stanie wciąż odgrywać rolę mocarstwową. To pozwoliło jej znaleźć się w grupie kilkunastu mocarstw regionalnych. W utrzymaniu tej pozycji pomagały jej i wciąż pomagają odziedziczone po ZSRR potencjały, m.in. ludnościowy, militarny (atomowy) i gospodarczy. Nie bez znaczenia jest również stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, będące jednak oznaką jedynie mocarstwowości formalnej, bez jej wymiaru faktycznego, jaki posiadał Związek Radziecki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Posłanije Federalnomu Sobraniju Rossijskoj Federaciji, 25.04.2005, http://www.kremlin. ru/appears/2005/04/25/1223_type- 63372type63374type82634_87049.shtml, marzec 2008.
 2. Kłopotliwe bogactwo - sytuacja i perspektywy sektorów ropy i gazu na obszarze byłego ZSRR, "Prace OSW", grudzień 2003, s. 66.
 3. W. A. Nikonow, Resursy i priorytety wnieszniej polityki Rossijskoj Federacii, w: Sowriemiennyje mieżdunarodnyje otnoszenija i mirowaja politika. Uczebnik, red. A. W. Torkunow, Moskwa 2004, s. 712-743.
 4. S. Bieleń, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006, s. 115-119.
 5. T. Bielecki, Rosja przegrywa walkę z AIDS, "Gazeta Wyborcza", 30.05.2006.
 6. T. Serwetnyk, Syberia przyciąga Chińczyków, "Rzeczpospolita", 16.04.2008.
 7. G. Ślubowski, Chinagorod, "Wprost", 2007, nr 14.
 8. E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfi ku, Warszawa 1999, s. 188.
 9. W. Milow, B. Niemcow, Chiński agent Putin, "Gazeta Wyborcza", 30-31.08.2008.
 10. W. Obolenskij, Wnieszniaja torgowlia Rossiji: tempy swierchwysokije, towarnoje napołnienie, "Memo", 2006, nr 1.
 11. M. Raś, Ewolucja polityki zagranicznej Rosji wobec Stanów Zjednoczonych i Europy zachodniej w latach 1991-2001, Warszawa 2005, s. 42.
 12. T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Warszawa 2006, s. 60-61.
 13. L. Szewcowa, Rosja przed nowym cyklem politycznym: paradoksy stabilności i petro-state, w: Imperium Putina, Warszawa 2007, s. 25.
 14. M. Raś, A. Włodkowska, Bezpieczeństwo obszaru WNP, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, red. R. Zięba, Warszawa 2008, s. 353.
 15. M. Kaczmarski, Rosja na rozdrożu. Polityka zagraniczna Władimira Putina, Warszawa 2006, s. 102.
 16. Politika SSzA w mieniajuszczemsja mirie, red. P. T. Podliesnyj, Moskwa 2004, s. 202.
 17. A. Bryc, Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2008, s. 70.
 18. Zapis stenografi czny (794) z 48. posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 15 czerwca 2007 r., Senat RP, http://www.senat.gov.pl/k6/kom/ksz/2007/048sz.htm, wrzesień 2008.
 19. R. Kagan, Potęga i Raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003, s. 9.
 20. A. Kublik, Załamanie na rosyjskich giełdach, "Gazeta Wyborcza", 06.10.2008.
 21. A. Kublik, Miliardy dolarów wciąż odpływają z Rosji, "Gazeta Wyborcza" 12.09.2008.
 22. M. Samcik, R. Zasuń, Rosyjskie straty funduszy, "Gazeta Wyborcza", 19.09.2008.
 23. I. Krastew, Polityka mocarstwowa spółka z o.o., "Gazeta Wyborcza", 23-24.08.2008.
 24. J. S. Nye jr, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007, s. 25.
 25. Ch. Frankel, Educational and Cultural Relations, w: International Communication and the New Diplomacy, Bloomingston-London 1968, s. 7.
 26. D. A. Zinnes, Research Frontiers in the Study of International Politics, w: F. I. Greenstein, N. W. Polsby, International Politics, Massachusetts- London-Amsterdam-Ontario-Sydney 1975, s. 88.
 27. Wywiad z Glebem Pawłowskim, Strany Jewrowastoka - subiekty 'Bolszoj Igry', a nie jeje objekty, http://kreml.org/media/61409251, wrzesień 2008.
 28. W. Surkow, Paragrafy pro suwerennuju demokratiju, http://www.edinros.ru/ news. html?id=116746, wrzesień 2008.
 29. N. Popescu, Russia Soft Power Ambitions, "CEPS Policy Brief ", nr 115, October 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu