BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waniowski Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przeciwdziałanie zmowom cenowym
Preventing of Price Fixing
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 780-789, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zmowa, Ceny, Prawa konsumenta, Regulacje prawne
Collusion, Prices, Consumer law, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zasady uczciwej konkurencji należą do kluczowych zasad wolnego handlu w ramach Unii Europejskiej, która już na mocy Traktatu o funkcjonowaniu UE zakazała podejmowania wszelkich porozumień cenowych i uzgodnień między przedsiębiorstwami, których celem mogłoby być zakłócenie lub ograniczenie konkurencji. W ten obszar wpisuje się problem przeciwdziałania zmowom cenowym, oparty na coraz bardziej restrykcyjnym prawie zarówno unijnym jak i krajowym. W artykule zostały przedstawione różne obszary regulacji prawnych dotyczących tego problemu w kontekście ich znaczenia dla konsumentów. W szczególności zostały zaprezentowane różne sposoby przeciwdziałania tego typu praktykom wraz z reprezentatywnymi przykładami zabronionych przez prawo działań, które spotkały się z jednoznaczną reakcją uprawnionych organów. (abstrakt oryginalny)

Fair competition rules belong to the key principles of free trade within the European Union, which already under the Treaty on the Functioning of the EU has banned entering of any pricing agreements and arrangements between undertakings whose objective would be a disruption or restriction of competition. This area is a part of the problem of counteraction of price fixing, based on the increasingly restrictive law of both EU and on national level. The article presents the different areas of legislation on this issue in the context of their relevance for consumers. In particular it has been presented in various ways how to counteract such practices along with representative examples of actions prohibited by law which met with a clear response of the competent authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Connor J.M. (2007). Price-fixing Overcharges: Legal and Economic Evidence, w: R.O. Zerbe, J.B. Kirkwood (ed.) Research in Law and Economics, Volume 22, Emerald Group Publishing Limited, 59-153.
 2. Diller H. (2008). Price fairness. Journal of Product and Brand Management, Vol. 17, No. 5, 353-371.
 3. Friedman M., Friedman R. (2006). Wolny wybór. Warszawa: Wyd. Aspekt.
 4. Hawlena J. (2011). Strategia ceny wysokiej czy strategia ceny niskiej? Analiza wariantów współczesnych strategii cenowych w branży lotniczej, Logistyka nr 3, 865-875.
 5. Mazurkiewicz P., Drewnowska B. (2010). Rząd jednak zajmie się cenami w sklepach. Rzeczpospolita z dnia 16-17.01.2010, B4.
 6. Nagle T., Holden R. (2002). The Strategy and Tactics of Pricing. New Jersey: Prentice Hall.
 7. Stępniak Ł., Najsprawiedliwsza będzie cena urzędowa? http://www.portalspozywczy.pl/handel/artykuly/najsprawiedliwsza-bedzie-cena-urzedowa,18533.html (23.01.2015).
 8. UOKiK (2009). Zmowy cenowe. Warszawa: UOKiK.
 9. UOKiK (2007). Raport z kontroli linii lotniczych w zakresie przestrzegania praw konsumentów. Warszawa: UOKiK.
 10. Winiarski B. (red.) (1994). Polityka ekonomiczna. Wrocław: Wyd. UE.
 11. Zhang Y., Round D.K. (2011). Price Wars and price collusion in China`s airlines markets. International of Industrial Organization. Vol. 29, Iss. 4, 361-375.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu