BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Orliński Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gontar Łukasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany na rynku przedsiębiorstw zajmujących się handlem hurtowym roślinami i kwiatami w Polsce
Changes on the Market of Wholesale Companies Selling Plants and Flowers in Poland
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 1 (35), s. 83-89, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Handel hurtowy, Produkcja roślinna, Przemysł kwiatowy
Wholesale trade, Crop production, Flower industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania była ocena zmian zachodzących w handlu hurtowym roślinami i kwiatami w Polsce. Szczegółowo analizowano dane dotyczące liczby przedsiębiorstw w tej branży, strukturę zatrudnienia w tych firmach, a także aspekty związane z lokalizacją przestrzenną i koncentracją na rynku. Okres badawczy obejmował lata 2002-2012. Badano dynamikę zmian (przyjmując za 100% pierwszy rok badanego okresu) oraz średnie roczne zmiany w liczbie istniejących i nowo powstających przedsiębiorstw. Wyznaczono również współczynnik lokalizacji Florence'a (F), stosowany między innymi do oceny rozmieszczenia przedsiębiorstw w stosunku do skupisk konsumentów. Źródłem danych były roczniki GUS, w tym Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przeprowadzone badania wskazują, że liczba firm z omawianej branży w badanym okresie wyraźnie wzrastała, w postaci trendu liniowego rosnącego. Ponadto liczba hurtowni w poszczególnych województwach była dopasowana do skupisk lokalnych konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate the changes in the number of plants and fl owers wholesale companies in Poland. Analyses focused on the number of fi rms engaged in wholesale trade and the structure of employment in these companies. The investigations also included the location of the analysed companies in relation to the number of people in each voivodeship. Research period covered the years 2002-2012. The fi rst year of the analysed period was referred to as of 100%. The dynamics of changes and average annual changes in the number of existing companies and start-ups were analysed. The Główny Urząd Statystyczny yearbooks, and i.a. the ones of the Polska Klasyfi kacja Działalności [the abbreviation in Polish: PKD], served as data sources. The performed investigations reveal that the number of firms of the discussed line of business in the investigated period increased very clearly and this rise took the form of a linear trend. What is more, the number of the wholesale companies in particular voivodeships matched the agglomerations of consumers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudek, H., Krawiec, M., Landmesser, J. (2011). Podstawy analizy statystycznej w badaniach rynku. Warszawa: Wyd. SGGW.
  2. Jabłońska, L. (2007). Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
  3. Jabłońska, L., Ragan, M., Olewnicki, D. (2013). Popyt na kwiaty cięte i doniczkowe oraz jego determinanty - przypadek Warszawy. Rocz. Nauk. SERiA, XV, 1, 60-66.
  4. Marczuk, A. (2005). Sieciowa metoda lokalizacji obiektów jako czynnik ograniczający koszty transportu w rolnictwie. Inż. Roln., 7, 161-168.
  5. Olewnicki, D. (2011). Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach 1965-2008 oraz perspektywy jej rozwoju. Warszawa: Wyd. SGGW.
  6. Pietrzykowski, R. (2011). Wykorzystanie metod statystycznej analizy przestrzennej w badaniach ekonomicznych. Rocz. Ekon. Kuj.-Pom. Szk. Wyż. Bydg., 4, 97-112.
  7. Urban, S. (2002). Zarządzanie marketingowe w handlu hurtowym. Zesz. Nauk. Wałb. Wyż. Szk. Zarz. Przeds. Refl . Społ. Gospod., 1, 45-54.
  8. Wyżnikiewicz, B., Fundowicz, J., Łapiński, K., Peterlik, M. (2006). Struktura i rola handlu w polskiej gospodarce. Warszawa: IBNGR.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu