BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zasoby leśne - baza surowcowa i znaczenie w agrobiznesie
Forestry Resources - Resource Base and Significance in Agribusiness
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 1 (35), s. 101-106, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja leśna, Produkcja roślinna, Agrobiznes
Forest production, Crop production, Agrobusiness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania drzewnych i niedrzewnych zasobów leśnych w agrobiznesie. Na potrzeby pracy przeprowadzono dogłębne studia literatury przedmiotu z dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych i rolniczych odnośnie do wykorzystania potencjału surowców leśnych. W artykule przedstawiono również analizy dotyczące wielko- ści i wartości skupu wybranych elementów ekosystemu leś- nego w Polsce. Jak wynika z badań, wartość skupu owoców leśnych w latach 2008-2012 wzrosła ponad trzykrotnie, natomiast grzybów leśnych niemal dwukrotnie. Łącznie w tym okresie skupiono w Polsce 56 212 ton owoców leśnych oraz 24 507 ton grzybów leśnych. Wielkość skupu płodów leśnych w Polsce charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem przestrzennym. Analizy wykazały, że większość wolumenu w badanym okresie pochodziło od dostawców mających siedzibę w województwie wielkopolskim. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper was to present the possibilities of usage of wood and non-wood forest resources in agribusiness. For the purposes of this paper a broad research on the literature of the subject in natural, medical and agrarian scien ces related to the potential of usage of forest resources has been conducted. This article presents also analyses on the amount and worth of purchase of selected elements of forest ecosystem in Poland. As the research shows, the value of purchase of forest fruit between 2008 and 2012 in Poland increased more than three times and the purchase of mushrooms increased almost two times. Altogether between 2008 and 2012 56,212 tons of forest fruits and 24,507 of mushrooms were purchased. The amount of purchase of forestry products in Poland is characterized by a signifi cant spatial differentiation. Analyses of spatial differentiation of the purchase of mushroom purchase in Poland between 2008 and 2012 showed that the majority of volume in this period came from suppliers located in Wielkopolskie voivodeship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska, M., Gendek, A. (2014). Porównanie ciepła spalania i wartości opałowej szyszek wybranych gatunków drzew leśnych. Leśn. Pr. Bad., 75, 231-236.
 2. Borys, A., Piotrowski, E. (1997). Pożądane i niepożądane działanie wędzenia. Gosp. Mięsna, 7, 22-23.
 3. Cendrowski, A., Kalisz, S., Mitek, M. (2012). Właściwości i zastosowanie owoców róży w przetwórstwie spożywczym. Żywność Nauka Technol. Jakość, 4, 24-31.
 4. Drozd, J., Anuszewska, E. (2013). Czarna jagoda - perspektywy nowych zastosowań w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób cywilizacyjnych. Przegl. Med. Uniw. Rzeszow. NIL Warsz., 2, 226-235.
 5. Duthie, S. J. (2007). Berry phytochemicals, genomic stability and cancer: Evidence for chemoprotection at several stages in the carcinogenic process. Mol. Nutr. Food Res., 51, 665-674.
 6. Ercisli, S. (2007). Chemical composition of fruits in some rose (Rosa spp.) species. Food Chem., 104, 1379-1384.
 7. Filipowicz, N., Ochocka, J. (2008). Jałowiec pospolity Juniperus communis L. popularna lecznicza roślina olejkowa. Post. Fitoter., 1, 26-31.
 8. Głowacki, S. (1995). Zasoby surowcowe i ochrona leśnych roślin zielarskich w Polsce. Wiad. Ziel., 7/8, 3-4.
 9. Głowacki, S. (2001). Ocena krajowego rynku przetwórczego oraz możliwości zagospodarowania ubocznych surowców leśnych. Post. Tech. Leśn., 77, 7-14.
 10. Głowacki, S. (2006). Znaczenie gospodarcze i rekreacyjne dolnych warstw lasu. Leśn. Pr. Bad., 3, 99-14.
 11. Grzywacz, A. (1997). Użytkowanie grzybów leśnych dawniej i dziś. Post. Tech. Leśn., 63, 42-47.
 12. Grzywacz, A. (2010). Wartość rynkowa zbiorów grzybów jadalnych z polskich lasów. Sylwan, 154, 731-741.
 13. GUS (2010). Leśnictwo 2010 (s. 93). Warszawa: GUS.
 14. GUS (2013). Leśnictwo 2013 (s. 27, 115). Warszawa: GUS.
 15. Mikołajczak, E. (2008). Wartość odpadów drzewnych jako funkcja kryterium opłacalności przerobu na energię. J. Agribus. Rural Dev., 3, 111-118.
 16. Mitka, K., Nowak, K., Kowalski, P. (2003). Antocyjany - naturalne barwniki środków spożywczych. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 3, 17-18.
 17. Rajewska, J., Bałasińska, B. (2004). Związki biologicznie aktywne zawarte w grzybach jadalnych i ich korzystny wpływ na zdrowie. Post. Hig. Med. Dośw., 58, 352-357.
 18. Staniszewski, P. (2014). Użytkowanie grzybów leśnych - praktyka i problemy badawcze. Stud. Mater. CEPL Rogow., 16, 39, 143-152.
 19. Zielińska-Pisklak, M., Szeleszczuk, Ł., Młodzianka, A. (2013). Bez czarny (Sambucus nigra) domowy sposób nie tylko na grypę i przeziębienie. Lek Pol., 23, 6-7, 1-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu