BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodzińska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Podatek VAT w rolnictwie a proces modernizacji gospodarstw rolnych - studium przypadku
VAT in Agriculture and the Process of Modernization of Agricultural Holdings - Case Studies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 56-61, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Podatek od wartości dodanej (VAT), Gospodarstwa rolne, Modernizacja rolnictwa, Studium przypadku
Value Added Tax (VAT), Arable farm, Modernization of agriculture, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono saldo rozliczeń podatku VAT na przykładzie trzech gospodarstw zróżnicowanych pod względem powierzchni użytków rolnych, kierunku produkcji i okresu rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że niezależnie od wyniku rozliczeń podatku VAT z działalności bieżącej, możliwość pełnego odliczenia tego podatku z inwestycji staje się stymulatorem procesu modernizacji tych gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

The paper presents VAT balance based on the example of three farms varying in agricultural area, direction of production and period of accounting VAT under a general basis. On the basis of the analyzes, it was found that regardless of the outcome of a VAT settlement from continuing operations, the possibility of a full deduction of the tax on investment becomes a stimulator in the process of modernization of these farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziemianowicz R.I. 2006: Podatek od wartości dodanej a rynek rolny, Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 2, 30-34.
  2. Filipiak T. 2007: Podatek VAT w gospodarstwach rolnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1, 109-114.
  3. Goraj L., Neneman J., Zagórski M. 2014: Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce, Raport z badań, [online], http://www.efrwp.pl/dir_upload/download/thumb/319203e55578f6217cb931c6e33b.pdfS, dostęp 15.06.2015.
  4. Gruziel K. 2009: Skutki zmian w rozliczaniu podatku VAT w gospodarstwach indywidualnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 1, 130-135.
  5. Szósta Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 r. nr 77/388/EEC w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (77/388/EWG), Dz.Urz. L 145/1 z dnia 13.06.1977.
  6. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, Dz.U. nr 11, poz. 50, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.
  8. Węgrzyn A. 2007: Metodyka ewidencji i rozliczania VAT w rolnictwie, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1, 532-536.
  9. Zabielska D. 2011: Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych, Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 89, 61-74.
  10. Zubrzycki J. 2000: VAT w rolnictwie w pytaniach i odpowiedziach, Oficyna Wydawnicza "UNIMEX", Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu