BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiścicka Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nierówności w konsumpcji gospodarstw domowych - wybrane problemy
Household-level Consumption Inequalities - Chosen Issues
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 821-829, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Gospodarstwa domowe, Nierówności społeczne, Konsumpcja gospodarstw domowych
Consumption, Households, Social inequality, Consumption in household
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Wzrost dysproporcji w poziomie konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych stanowią istotne zagrożenie dla rozwoju tych gospodarstw. Utrzymywanie się tego zjawiska w dłuższym okresie czasu przyczynia się do wykluczenia jednostek lub gospodarstw z rożnych obszarów społecznych. Celem artykułu będzie wskazania wybranych obszarów występowania nierówności w konsumpcji oraz skutków utrzymywania się tego zjawiska w dłuższym okresie czasu. (abstrakt oryginalny)

Disproportions in consumption growth in Polish households constitute a serious risk to the development of these households. The persistence of this phenomenon in the long term contributes to the exclusion of individuals or households from different social areas. The aim of the article is to identify some areas where consumption inequalities occur and the effects of the persistence of this phenomenon in the long term. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker, J., Lynch, K., Cantillon, S., Walsh, J. (2009). Equality: From Theory to Action, London: Palgrave Macmillan.
 2. Burlita, A. (2006). Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego. Szczecin.
 3. Kot, S.M., Malawski, A., Węgrzecki, A. (2004). Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 4. Węgrzecki, A. (2001). Antropologiczno-filozoficzne refleksje nad rozwojem podmiotu osobowego. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 576.
 5. Wiścicka, M., Witek, J. (2013). Przemiany w wyposażeniu gospodarstw domowych w Polsce w okresie 2000-2010. W: K. Hanusik, A. Dudek (red.) Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce. Kierunki rozwoju i przyczyny, (s. 97-116). Opole: UO.
 6. Wiścicka, M. (2014). Nierówności w sferze konsumpcji gospodarstw domowych w okresie przemian w Polsce. Niepublikowana praca doktorska. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 7. Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Raporty Czapiński, J., Panek, T., (red.), 2013, www.diagnoza.com (26.06.2015).
 8. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. (2010). Zeszyty Metodologiczne. Warszawa: GUS.
 9. www1 - Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2009, GUS Departament Badań Demograficznych, 28.01.2010, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_podsta_info_o_rozwoju_demograf_polski_2000-2009.pdf (18.08.2011).
 10. www2 - Prognoza gospodarstw domowych według województw na lata 2008-2035, Notatka informacyjna: 24.08.2010, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_l_prognoza_gospodarstw_domowych2008_2035.pdf (05.07.12).
 11. www3 - GUS, Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2013.pdf (24.06.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu