BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Olgierd (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Postawy i opinie konsumentów indywidualnych wobec reklamy w nowych i tradycyjnych mediach
Individual Consumers' Attitudes and Opinions Toward Advertisement in New and Traditional Media
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 830-838, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Media, Reklama w mass mediach, Reklama, Konsument, Komunikowanie marketingowe, Badanie opinii, Wyniki badań
Media, Advertising in mass media, Advertising, Consumer, Marketing communication, Opinion research, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W tekście referatu zostały przedstawione zagadnienia związane z konsumpcją mediów przez klientów indywidualnych. Na bazie zgromadzonych wyników badań zaprezentowano opinie konsumentów wobec reklamy w nowych i tradycyjnych mediach. Główna teza artykułu zawiera się w stwierdzeniu, iż poziom akceptacji wobec przekazu reklamowego jest większy w nowych mediach, niż w mediach tradycyjnych. Teza ta była analizowana z perspektywy profili społeczno-demograficznych respondentów. Płaszczyzną do zaprezentowanych w referacie problemów są wyniki badań bezpośrednich, które dotyczyły wykorzystania nowych mediów w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa z klientami. (abstrakt oryginalny)

The text of the paper issues related to media consumption by individual customers were presented. On the basis of the collected results the opinions of consumers towards advertising in new and traditional media were discussed. The main thesis of the article contained in the statement that the level of acceptance of the advertising is greater in the new media than traditional media. This thesis was analyzed from the perspective of sociodemographic profile of the respondents. The basis for the issues presented in this paper are the direct research results of which are related to the use of new media in marketing communications company with clients. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedykt, A. (2004). Reklama jako proces komunikacji. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.
 2. Berman, S.J., Abraham, S., Battino, B., Shipnuck, L., Neus, A. (2007). New business models for the new media world. Strategy & Leadership, Vol. 35, Iss. 4, 27.
 3. DeFleur, M.L., Dennis, E.E. (2009). Understanding media in the digital age: connections for communication, society, and culture. New York: Allyn & Bacon.
 4. Franczak, F. (2015). W stronę odbiorcy, czyli jak projektować responsywną kampanię e-mailingową. Marketer+, luty-kwiecień, 60-62.
 5. Kuziak, M. (2002). Postawy użytkowników Internetu wobec reklamy w mediach tradycyjnych w świetle wyników II badania polskich użytkowników sieci Internet. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 602, 138.
 6. Jackson, S.E. (2010). New media: debunking the myths. Journal of Business Strategy, Vol. 31, Iss. 1, 57.
 7. Lievrouw, L.A., Livingstone, S.M. (2002). Handbook of new media: social shaping and consequences of ICTs. SAGE.
 8. Logan, L.K. (2010). Understanding new media: Extending Marshall McLuhan. New York: Peter Lang Publishing.
 9. Manovich, L. (2003). New Media From Borges to HTML. W: N. Wardrip-Fruin, N. Montfort (ed.) The New Media Reader. Cambridge, MA: The MIT Press.
 10. Sterin, J.Ch. (2013). Mass Media Revolution. UK: Pearson Education.
 11. Tarka, P. (2013). Media społecznościowe a metody personalizacji i rekomendacji treści reklamowych i oferty produktowej. Marketing i Rynek, nr 6, 26-27.
 12. Walewski, M. Rynek konsumencki. Wpływ Internetu na gospodarkę w Polsce, iab POLSKA, www.iab.org.pl (16.02.2015).
 13. Weeks, G.D.W. (2011). Media analysis: what is it worth?. Journal of Business Strategy, Vol. 32, Iss. 1, 27.
 14. Wieczerzycki, M. (2014). Wymiary nowych mediów a reinterpretacja pojęcia konsumenta w teoriach marketingowych. Marketing i Rynek, nr 10, 11-12.
 15. Witczak, O. (2013). Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa. W: A. Bajdak (red.) Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 140, 91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu