BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolanin-Jarosz Elżbieta (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)
Tytuł
Produkty krajowe i zagraniczne w decyzjach zakupowych Polaków i Ukraińców - analiza porównawcza
Domestic and Foreign Products in Purchasing Decisions of Poles and Ukrainians - Comparative Analysis
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 839-848, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Podejmowanie decyzji, Decyzje konsumenckie, Preferencje konsumenta, Badania empiryczne, Wyniki badań
Consumer, Decision making, Consumer decision, Consumer preferences, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych, których celem było określenie zachowań rynkowych konsumentów polskich i ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem ich preferencji zakupowych w odniesieniu do "kraju pochodzenia produktu". Zasadniczy materiał badawczy pozyskano dzięki wywiadom bezpośrednim przeprowadzonym w dwóch miastach: Rzeszowie (Polska) i Iwano-Frankowsku (Ukraina) na próbie 800 respondentów. Jako instrument pomiarowy wykorzystano kwestionariusz wywiadu, opracowany przez autorkę artykułu. Wywiady przeprowadzono w 2012 roku. (abstrakt oryginalny)

In the present article the empirical research results have been presented. Their aim was to define Polish and Ukrainian consumers` market behaviour, paying particular attention to their purchasing preferences in reference to "the country of the product`s origin". Fundamental research material has been achieved thanks to the direct interviews done in two cities: Rzeszow (Poland) and Iwano-Frankowsk (Ukraine) on the sample of 800 respondents. An interview questionnaire, elaborated by an author of the article, has been used as a measuring instrument The research period was year 2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel, A. D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: PWN.
  2. Bazarnik, J., Grabiński, T., Kącik, E., Mynarski, S., Sagan, A. (1992). Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
  3. Mirońska D. (2010). Zachowania nabywców na rynku - trendy i wpływ na działanie przedsiębiorstw www.yadda.icm.edu.pl/bazhum/element/.dl-catalogecc09375/Zeszyty_Naukowe_SGH-2010-15-27-114-132.pdf (14.01.2015).
  4. Szromnik, A., Wolanin-Jarosz E. (2014). Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku - czynniki i procesy kształtowania (cz. I). Marketing i Rynek, nr 4, 8-10.
  5. Wolanin-Jarosz, E. (2014). Etnocentryzm konsumencki - przegląd wybranych badań w Polsce i na rynkach międzynarodowych. W: M. Dziura, E. Wolanin-Jarosz (red.), Homo consumens. Kultura konsumpcji. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu