BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Abdurazzakov Odiljon (Qafqaz University)
Tytuł
Role of Technology Transfer Mechanisms in Stimulating Innovation
Rola mechanizmu transferu technologii w stymulowaniu innowacji
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 4, s. 5-12, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Transfer technologii, Wspieranie przedsiębiorczości
Innovations, Technology transfer (TT), Entrepreneurship support
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacje przyciągają uwagę wielu społeczeństw z powodu znaczącego wpływu na efektywność i jakość życia. Wysiłek wielu państw aby zachęcić do innowacji sprawił, że zyskały one impet w ostatnich dekadach. Aby poprawić zdolność absorpcji innowacji i zapewnić społeczeństwu maksimum korzyści z badań uczelni, ważne jest, żeby transfer wiedzy przez nie generowany do przemysłu odbywał się przez komercjalizację badań. W artykule omówiono mechanizm transferu technologii, który wspomaga komercjalizację badań uniwersytetów i instytutów badawczych poprzez nadanie im formy, która byłaby użyteczna dla podmiotów poszukujących innowacyjnych technologii, takich jak: małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia start-up i rząd. W artykule analizuje się efektywność transferu technologii w stymulującą innowację, jak również finansowe warunki wspomagające przedsiębiorczość bazującą na innowacjach. (abstrakt oryginalny)

Innovation has gained importance in many societies and economies owing to its significant impact on efficiency and quality of life. The efforts of many countries to spur innovation demonstrate that innovation has gained momentum, especially in the past few decades. To improve the innovative capacity of countries and to ensure that society gets the maximum benefit of the research function of universities, it is important to transfer the knowledge generated by universities to industry through commercialization of research. This paper discusses technology transfer mechanisms which facilitate commercialization of research by transforming the research conducted by universities and research institutions and putting them in a form which is usable by technology seekers, such as SMEs, start-ups and the government. The article analyzes the effectiveness of the technology transfer mechanisms in stimulating innovation as well as the financial framework needed to facilitate innovation-based entrepreneurship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barringer, B., Ireland, R. (2012). Entrepreneurship, Successfully Launching New Ventures. Fourth Edition. Pearson. New York.
 2. Battelle, J. (2005). The Search: How Google and its rivals rewrote the rules of business and transformed our culture. Portfolio, Penguin Group, New York.
 3. Chesbrough, H.W. (2003). The era of open innovation. MIT Sloan Management Review, 44 (3), 35-41.
 4. Felsenstein, D. (1994). University-related science parks - "seedbeds" or "enclaves" of innovation? Technovation, 14 (2), 93-110.
 5. Gimmon, E., Yitshaki, R., Benjamin, E., Khavul, S. (2011). Divergent Views of Venture Capitalists and Entrepreneurs on Strategic Change in New Ventures. Strategic Change, 20 (3), 85-99.
 6. Guth, M., Cosnita, D. (2010). Clusters and potential clusters in Romania - A mapping exercise. Available at http://www.minind.ro/presa_2010/iulie/MappingReport_230710.pdf.
 7. OECD (1981). The Future of University Research. Organization for Economic Co-Operation and Development, Paris.
 8. OECD (1993). Small and Medium-sized Enterprises: Technology and Competitiveness. Organization for Economic Co-Operation and Development, Paris.
 9. O'Shea, R., Allen T., Chevalier, A., Roche, F. (2005). Entrepreneurial orientation, technology transfer and spin-off performance of U.S. universities. Research Policy, 34, 994-1009.
 10. Pazos, D., Lopez S., Gonzalez, L., Sandias, A. (2012). A resource-based view of university spin-off actvitity: New evidence from the Spanish case. Revista Europa de Direccion y Economia de la Empresa, 21, 255-265.
 11. Thoma, G. (2009). Striving for a Large Market: Evidence from a General Purpose Technology in Action. Industrial and Corporate Change, 18, 107-138.
 12. Vedovello, C. (1997). Science parks and university-industry interactions: Geographical proximity between the agents as a driving force. Technovation, 17 (9), 491-502.
 13. Westhead, P. (1997). R&D "inputs" and "outputs" of technology-based firms located on and off Science Parks. R&D Management, 27 (1), 45-62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu