BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hryszko Krzysztof (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Zmienność cen zbytu ryb bałtyckich w latach 2004-2014
Volatility of Market Prices for Baltic Fish in the Years 2004-2014
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2015, T. 17, z. 3, s. 138-143, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rybołówstwo, Ceny, Zmienność poziomu cen
Fishery, Prices, Price level variability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę analizy wzorców kształtowania się cen podstawowych gatunków ryb poławianych na Morzu Bałtyckim w okresie ostatnich 11 lat. Ceny zbytu ryb bałtyckich, często zwane także cenami pierwszej sprzedaży ryb uzyskiwanymi przez rybaków w portach, podobnie jak ceny innych produktów rolno-żywnościowych kształtują się pod wpływem wielu czynników. Ich wzajemne oddziaływanie i kierunki sił z jakimi dane czynniki mogą wpływać na poziom cen jest trudny do oszacowania. Poznanie przybliżonych prawidłowości i symptomatycznych zmian pojawiających się w przeszłości na danym rynku jest ważnym elementem wyjaśnienia zachodzących procesów i stanowi podstawę podejmowania decyzji i działań gospodarczych w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The sale prices of Baltic sea fish, often referred to first sale prices obtained by fisherman at ports, similarly to the prices of other food products are shaped by many factors. Mutual linkages of the factors and direction of their impact on the level of prices are very difficult to estimate. To recognise at least rough patterns and future changes on a given market is of great importance in the decision-making process in the future. The paper addresses an analysis of the patterns of changes in the prices of basic fish species over the past 11 years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel A.D. 2005: Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa, 621-632.
  2. Kuzebski E. 2015: Wyniki rybołówstwa bałtyckiego w 2014 r., Wiadomości Rybackie, nr 3-4(204), Morski Instytut Rybacki - PIB, Gdynia, 4-7.
  3. Figiel S., Hamulczuk M., Klimkowski C. 2012: Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 14-18.
  4. Grudkowska S., Paśnicka E. 2007: X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS - empiryczne porównanie metod wyrównywania sezonowego w kontekście długości próby, Materiały i Studia NBP, z. 220, 13-14.
  5. Hamulczuk M., Stańko S. 2011: Istota prognozowania na podstawie szeregów czasowych, [w]: Prognozowanie cen surowców rolnych z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 11-33.
  6. Kuzebski E. 2014: Wyniki finansowe polskiej floty bałtyckiej w 2012 r., Wiadomości Rybackie, nr 3-4 (198), Morski Instytut Rybacki - PIB, Gdynia, 3-7.
  7. Rynek ryb. Stan i perspektywy. 2009: Analizy rynkowe, nr 13, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 15 i 30-31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu