BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ferens Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Evaluation of Regional Wage Convergence in Poland
Ocena regionalnej konwergencji wynagrodzeń w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 4, s. 25-36, tab., rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Konwergencja regionalna, Zróżnicowanie płac, Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), Płace nominalne
Regional convergence, Wage differential, Polish Classification of Activities (PKD), Nominal wages
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule dokonano analizy regionalnego zróżnicowania nominalnych wynagrodzeń w sekcji A Polskiej klasyfikacji działalności (PKD) oraz w całej gospodarce w Polsce w latach 2005-2013, a następnie zbadano, czy zachodzi proces konwergencji, ewentualnie dywergencji, w tym zakresie. Wyniki wykazały, że mimo stopniowego wzrostu poziomu wynagrodzeń we wszystkich województwach, ich poziom między regionami nie wyrównuje się. W przypadku wynagrodzeń w sekcji A stwierdzono niewielką β-konwergencję. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present and analyze the regional differentiation of nominal wages in Section A of Polish classification of business activities (PKD) and in the entire economy in Poland in the years 2005-2013 and to examine whether there is a convergence or divergence process in the level of this wages. The results show that in spite of gradual wage growth in all voivodships, the regions do not converge in this term. In case of nominal wages in agriculture sector, a slight beta convergence is observed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramowitz, M. (1986). Catching up, forging ahead, and falling behind. The Journal of Economic History, 46 (2), 385-406.
 2. Amstrong, H., Taylor, J. (2000). Regional economics and policy, Blackwell Publishers, Oxford.
 3. Barro, R.J., Sala-i-Martin, X. (2003). Economic growth. Second edition. MIT Press.
 4. Button, K., Pentecost, E. (1995). Testing for convergence of the EU regional economies. Economic Inquiry, 33, 4, 664-671.
 5. Cieślik, A., Rokicki, B. (2013). Regional structure of wages in Poland over the period 1995-2009.
 6. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 8, 3, 65-78.
 7. Combes, P.P., Mayer, T., Thisse, J.F. (2008). Economic geography. The integration of regions and nations. Princeton University Press, Princeton.
 8. Forgó, B., Jevčák, A. (2015). Economic convergence of central and eastern european EU member states over the last decade (2004-2014). Discussion Paper, 001. Publications Office of the EU, Luxembourg.
 9. Hanson, G.H. (1997). Increasing returns, trade and the regional structure of wages. Economic Journal, 107 (404), 113-133.
 10. Kaitila, V. 2004. Convergence of real GDP per capita in the EU-15: How do the accession countries fit in? ENEPRI Working Paper, 25.
 11. Kang, Y.D. (2011). Real convergence and European integration. What factors make the difference in growth at regional level? KIEP Research Paper, 11-10.
 12. Keely, L.C., Quah, D. (1998). Technology in growth. CEPR Discussion Paper, 1901.
 13. Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. Journal of Political Economy, 99, 3, 483-499.
 14. Lipschitz, L., Lane, T., Mourmouras, A. (2005). Real convergence, capital flows, and monetary policy: notes on the European transition countries. [In:] S. Schadler (Ed.), Euro adoption in central and eastern Europe: opportunities and challenges. International Monetary Fund, Washington DC.
 15. Luiten, R., Harmsen, E. (1999). A conceptual model for understanding technology development. Conference Proceedings: Technology Studies and Sustainability, 99033, Deutschlandsberg, Austria.
 16. Markowska, M., Strahl, D. (2012). Evaluation of the European Union regions convergence regarding innovation. Argumenta Oeconomica, 1 (28), 41-67.
 17. Marzinotto, B. (2012). The growth effects of EU cohesion policy: a meta-analysis. Bruegel Working Paper 14. Retrieved from bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publication/WP_2012_14_cohesion_2.pdf.
 18. Misiak, T., Tokarski, T., Włodarczyk, R. (2011). Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy? Gospodarka Narodowa, 239/240 (7/8), 47-69.
 19. Monfort, P. (2008). Convergence of EU regions. Measures and evolution. A series of short papers on regional research and indicators produced by the Directorate-General for Regional Policy.
 20. Neven, D., Gouymte, C. (1995). Regional convergence in the European Community. Journal of Common Market Studies, 33 (1), 47-65.
 21. Newell, E., Socha, M. (2005). The distribution of wages in Poland, 1992-2002. Discussion Paper, 1485. IZA, Bonn, Germany.
 22. Pelkmans, J. (2006). European integration. Methods and economic analysis. FT Prentice Hall, 317-335.
 23. Rogut, A., Tokarski, T. (2007). Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce. Ekonomista, 1, 75-89.
 24. Sachs, J.D., Larrain, F.B. (1993). Macroeconomics in the global economy. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 25. Sala-i-Martin, X. (2001). The disturbing 'rise' of global income inequality. Economics Working Papers 616, Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra.
 26. Siriopoulos, C.D., Asteriou, D. (1998). Testing for convergence across the Greek Regions. Regional Studies, 32 (6), 537-546.
 27. Tokarski, T. (2001a). Dwadzieścia lat renesansu teorii wzrostu gospodarczego. Na ile lepiej rozumiemy jego mechanizm? VII Kongres Ekonomistów Polskich. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 28. Tokarski, T. (2001b). Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali. Ph.D. thesis. Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. MS, Łódź.
 29. Tokarski, T., Gajewski, P. (2003). Real convergence in Poland. A regional approach. Paper presented at the conference "Potential output and barriers to growth" Zalesie Górne. Retrieved from www.nbp.pl/konferencje/zalesie/pdf/tokarski_gajewski.pdf.
 30. Zieliński, K. (2011). Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 863, 69-83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu