BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knapik Wioletta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Puchała Jacek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Malicki Paweł (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Socio-Economic Conditions of Innovative Forms of Apple Processing
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacyjnych form przetwórstwa jabłek
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 4, s. 49-59, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Innowacyjność
Ecological agriculture, Fruit and vegetables processing, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę przetwarzania jabłek za pomocą metody naturalnej fermentacji mlekowej. Wytwarzany w ten sposób produkt, jakim jest jabłko kiszone, stanowi jedną z alternatyw w zakresie zagospodarowania nadwyżki jabłek na rynku poprzez ich przetwórstwo. Kwestią kluczową dla sukcesu innowacyjnego produktu na rynku jest jego akceptacja przez konsumentów. W tym celu przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczące oceny jabłka kiszonego. Wyniki badań wskazują, że respondenci akceptują nowy produkt i jego szanse na zaistnienie na polskim rynku spożywczym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to examine the lacto-fermentation as a method of apple preservation. The output is a pickled apple, which is an alternative way for manufacturing apples and utilizing the fruit supply. The key issue for winning at the innovative product in the food market is whether consumers will accept it. The survey has been carried out for the purpose of evaluating the product: pickled apple. The results of the research show that the respondents accept the new product and a its high chance of being introduced to the food market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin, J., Lin, Z. (2002). Impediments to Advanced Technology Adoption for Canadian Manufacturers. Research Policy, 31, 1-28.
 2. Bleaney, M., Wakelin, K. (2002). Efficiency, Innovation and Exports. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 64, 1, 3-15.
 3. Chabłowska, B., Piasecka-Jóźwiak, K., Rozmierska, J., Szkudzińska-Rzeszowiak, E., Kliszcz, M. (2013). Fermentacja mlekowa jabłek z upraw ekologicznych sposobem na otrzymanie nowego asortymentu produktów - biosoków. Journal Research and Applications in Agricultural Engineering, 58 (3), 72.
 4. Christensen, C.M. (2010). Przełomowe innowacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Christensen, C.M., Raynor, M.E. (2008). Innowacje. Napęd wzrostu. Studiu EMKA, Warszawa.
 6. Gourlay, A.R., Seaton, J.S. (2004). UK Export Behavior at The Firm Level. Economic Issues, 9 (2), 3-20.
 7. Knecht, D., Jankowska, A., Popiołek, M. (2009). Rolnictwo istotnym subsystemem agrobiznesu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Biologia i Hodowla Zwierząt, 58, 572, 91-103.
 8. Kowalska, A. (2011). Food Quality and Its Conditionings. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 10 (4), 43-54.
 9. Lachowski, S. (2010). Droga innowacji. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 10. Lewandowska, M.S. (2014). Innovation Barriers and International Competitiveness of Enterprises From Polish Food Processing Industry. Research Results. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 13 (4), 103-113.
 11. Malerba, F., Montobbio, F. (2003). Exploring Factors Affecting International Technological Specialization: The Role of Knowledge Flows and The Structure of Innovative Activity. Journal of Evolutionary Economics, 13 (4), 411-434.
 12. Mrówczyńska-Kamińska, A. (2010). Tworzenie i rozdysponowanie produkcji rolnej na tle związków z gospodarką narodową (sektorowa analiza porównawcza rolnictwa w Polsce i Niemczech). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, IERiGŻ-PIB, 1, 9-25.
 13. Musiał, W., Wojewodzic, T. (2014). Innowacyjność w zakresie gospodarowania ziemią rolniczą w regionach rozdrobnionych agrarnie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 164.
 14. Paszkiewicz, M., Budzyńska, A., Różalska, B., Sadowska, B. (2012). Immunomodulacyjna rola polifenoli roślinnych. Postepy Hig. Med. Dosw. (online), 66, 637-646.
 15. Rembiałkowska, E., Hallmann, E., Adamczyk, M., Lipowski, J., Jasińska, U., Owczarek, L. (2006). Wpływ procesów technologicznych na zawartość polifenoli ogółem oraz na potencjał przeciw utleniający przetworów (soku i kremogenu) uzyskanych z jabłek pochodzących z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (46), Supl., 123.
 16. Rosenfeld, S.A. (2002). Just Clusters. Economic Development Strategies That Reach More People and Places. A Synthesis of Experiences. Regional Technology Strategies, Inc. Carrboro.
 17. Soete, L. (1981). A General Test of Technological Gap Trade Theory. Weltwischaftliches Archiv., 117 (4), 638-660.
 18. Ścibisz, I., Mitek, M., Serwinowska, K. (2004). Aktywność przeciwutleniająca soków i półkoncentratów otrzymanych z owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (40) Supl., 196-203.
 19. Wiśniewska, J. (2011). Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 78-97.
 20. Wziątek-Kubiak, A. (2009). Od awersji do innowacji do upowszechnienia się innowacji wśród polskich przedsiębiorstw. In: E. Adamowicz (Ed.). Polska transformacja po latach. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 21. Zalewski, R.I. (2012). Platforma INNOPENA dla wzrostu innowacyjności przetwórstwa żywności w Wielkopolsce. Przemysł Spożywczy, 66, 16-19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu